במהלך פיקוח ארכיאולוגי שגרתי על עבודות הבנייה בר'מות רחל' חשפה מפקחת רשות העתיקות, הארכיאולוגית נוהא סעיד-אגא, ריכוז גדול של כלי אבן אשר שימשו, לפני מאות אלפי שנה, את האדם הקדמון. בעקבות הגילוי נערכה במקום חפירה ארכיאולוגית במהלכה נאספו מאות כלים, המתוארכים לתקופת הפליאולית התיכון ( 200,000 - 50,000 שנה לפני זמננו). מנהלי החפירה, הארכיאולוגים עומרי ברזילי ומיכל בירקנפלד מרשות העתיקות, מוסרים כי הסיבה ליישוב הקדום במקום הייתה, ככל הנראה, הקרבה למחשופי הצור, ממנו הכין האדם את כליו. "סביר להניח כי האדם בתקופה זו התקיים מצייד בעלי חיים וליקוט של צמחי בר וכי לא יישב באופן קבוע באתר אחד, אלא נדד ממקום למקום, בחיפוש אחר משאבים חשובים, כמו מים ומזון" אמרו מנהלי החפירה. הגילוי של אתר כה מוקדם בירושלים מרגשת את החופרים, שכן למרות שירושלים עשירה בעתיקות מתקופות שונות, מוכרים בה רק שני אתרים נוספים המשויכים לתקופת הפליאולית: האחד ברחוב עמק רפאים, והשני באזור הר הצופים. מרשות העתיקות נמסר כי גילוי האתר ברמת רחל מתווסף לאלו ומוכיח שאזור ירושלים היה מקום אטרקטיבי לבני האדם לא רק למן התקופה המקראית ואילך אלא גם בתקופות הפרה-היסטוריות.