בחפירות רשות העתיקות הנערכות בתחתית המדרון המערבי של הגיא המרכזי בעיר דוד, בשטח המצוי בגן לאומי סובב חומות ירושלים, נחשף רובע מגורים מימי הבית השני המשקיף וצופה אל בריכת השילוח שלמרגלותיו. רובע המגורים כולל חדרים הערוכים ומסודרים בקומות למלוא גובהו של מצוק סלע המתנשא לגובה של כ- 13 מ' מעל סביבתו. במכלול נתגלו חדרים המטויחים בטיח מכויר (סטוקו), מקווה טהרה ביתי אשר אליו צמוד מאגר מים קטן המזוהה כאוצר המקווה ומטבעות ושברי כלי חרס רבים מתקופת הבית השני. החפירות נערכות בשטח השייך לעמותת אלעד ובמימונה.

צביקה גרינהוט, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, אמר כי "העושר ופאר של המכלול מספק מידע ביחס לצביון השכונה שהתקיימה באזור זה של העיר התחתונה. בנוסף לכך יש במידע שנצבר בחפירה תוספת חשובה ביחס להבנת התכנון העירוני של ירושלים בעיר התחתונה ועל הקשר המרחבי הקיים בין בריכת השילוח, לבין רחוב העמודים והרחבה המובילים אליה, ובין שכונת המגורים הצופה אליהם ממערב".

הממצא הארכיאולוגי מלמד שאזור זה, אשר נחשב בעבר כמקום מגוריהם של פשוטי העם, היה אזור מגורים של אוכלוסייה בעלת מעמד גבוה. זאת בדומה לאזור המגורים שהשתרע בעיר העליונה של ירושלים, בתחומי הרובע היהודי והר ציון של ימינו.