בחפירות רשות העתיקות הנערכות בשכונת בית הכרם בירושלים נחשף אתר ארכיאולוגי בלתי ידוע עד כה. האתר מצוי בלב השכונה הבנויה והשרידים במקום מעידים כי גם בתקופות הקדומות, ולאורך מספר תקופות, נבחר המקום כמקום מועדף להתיישבות. בחפירות נחשפו שרידים מימי הבית הראשון, הבית השני, התקופה הביזאנטית והתקופה הממלוכית.

 

בעקבות גילוי שרידים ארכיאולוגיים במגרש המיועד לבניה ברחוב הסתת בשכונת בית הכרם בירושלים, רשות העתיקות מתבצעת במקום חפירות הצלה. עד כה נתגלו באתר שרידים מארבע תקופות: סוף תקופת בית ראשון (מאות 7-8 לפני הספירה), סוף תקופת בית שני (מאה ראשונה לפני הספירה – מאה ראשונה לספירה), התקופה הביזנטית (מאות 7-4 לספירה) והתקופה הממלוכית (מאות 15-14 לספירה).


בשטח אחד נחשפה מערה ששימשה כבית-בד - מפעל לייצור שמן זית - ובו שני שלבים. השלב הראשון של בית הבד הוא מן התקופה הביזנטית. מתקופה זו נשתמרה אבן גדולה במיוחד ששימשה כמצע כבישה למתקן סחיטת השמן בעזרת בורג, ממנה השמן גלש אל תוך בור איגום סמוך. בשלב השני, בתקופה הממלוכית, קרקעית המערה כוסתה בריצוף אבן שכיסתה גם את מצע הכבישה ובור האיגום הביזנטיים. במקומם נעשה מתקן סחיטה אחר, ככל הנראה בשיטת המשקולות, ממנו השתמרו מצע הכבישה ובור האיגום. אבן 'ממל' גדולה, לפריכת הזיתים לפני הסחיטה, נמצאה במערה. בשטח שני נעשתה חפירה מדגמית על מנת לבחון את השרידים הקיימים. שם נתגלתה באקראי מערה גדולה נוספת, ובה ריכוז של אבני בניה גדולות עם כמות רבה של שברי כלי חרס, כלי זכוכית ואבני פסיפס מן התקופה הביזנטית.


בחפירות שנעשו בשולי המגרש התברר שעל פני הסלע יש כמות רבה של שברי כלי חרס מסוף ימי בית ראשון המעידה על ישוב במקום או בסביבתו הקרובה בתקופה זו. כמו כן נמצאו שני פירים חצובים ובהם שברי כלי חרס מתקופת מלכי החשמונאים (מאה ראשונה לפנה"ס).
יעקב ביליג, מנהל החפירות מטעם רשות העתיקות, אמר כי "אם תתאפשרנה חפירות נוספות בעתיד בשטחים הפתוחים שנותרו בקרבת מקום, נוכל אולי לדעת יותר על אופי הישוב שהיה במקום בתקופות השונות".