Israel Antiquities Authority
נגישות

קסדה של לוחם יווני מהמאות ה 5-6 לפני הספירה נתגלתה על קרקעית הים בנמל חיפה (18 אפריל 2007)


קסדה של לוחם יווני מהמאות ה 5-6 לפני הספירה נתגלתה על קרקעית הים בנמל חיפה. חזית הקסדה מעוטרת בחריטה ובריקוע בדגם של זנב טווס מעל מגן האף ואזור המצח, ובנחשים מעל חריצי העיניים. מגני הלחיים עוטרו בדגם של אריות. זוהי הקסדה השלמה ביותר שנתגלתה עד כה בחופי ישראל.

 

במהלך עבודות חפירה שביצעה אוניית-חפירה הולנדית בנמל חיפה, מטעם חברת ארנסון, נמצאה קסדת ברונזה במצב השתמרות מצוין. הקסדה הועברה על ידי בעל האוניה, מר הוגו ון דה גרף, באמצעות שרה ארנסון ליחידה הימית של רשות העתיקות. הקסדה, מטיפוס קורינתי (על שם העיר קורינתוס שבה היא פותחה ויוצרה לראשונה במאה ה- 6 לפסה"נ ומשם נפוצה באגן הים התיכון), עוצבה על ידי מומחים מיריעת ברונזה אחת בעבודות חימום וריקוע. טכניקה זו אפשרה לצמצם מאוד את משקל הקסדה מבלי לפגום ביכולתה להגן על ראש הלוחם. חזית הקסדה (מגן האף ומגני הלחיים) עבה יותר מחלקה האחורי. החזית מעוטרת בחריטה ובריקוע בדגם של זנב טווס מעל מגן האף ואזור המצח, ובנחשים מעל חריצי העיניים. מגני הלחיים עוטרו בדגם של אריות, פעם מצדו השמאלי ופעם מצדו הימני.

קובי שרביט, מנהל היחידה הימית ברשות העתיקות, מסר כי "הקסדה שנמשתה בנמל חיפה היא השלמה ביותר שנתגלתה עד כה בחופי ישראל". לדברי שרביט, ייתכן שהקסדה השתייכה ללוחם יווני שהיה על אחת מאוניות המלחמה של הצי היווני שהשתתף בעימות הימי נגד הפרסים שמשלו אז בארץ. עם זאת, ייתכן שהקסדה היתה של שכיר חרב שהיה על ספינה שסחרה עם יישוב החוף הסמוך בתל אבו הוואם, ליד שפך נחל הקישון. בחפירות שנערכו בתל אבו הוואם בשנים 1933-1932 נמצאו כלים שיובאו מקורינתוס. בחפירות שנערכו בשנים האחרונות מטעם אוניברסיטת חיפה ורשות העתיקות, נחשפו בתל שכבות ארכיאולוגיות של עיר מתוכננת היטב ובה ממצא עשיר של כלים יווניים.


מאמרים נוספים ...
להודעות