לקראת הרחבת כביש 38 באזור צומת אשתאול נערכו מספר חפירות בדיקה והצלה במקום. החפירות מטעם רשות העתיקות נוהלו על ידי הארכיאולוג מיכאל פרייכמן מהאוניברסיטה העברית. במקום נתגלו שרידי ישוב מתקופות הניאוליתית הקראמי (כ-8,000 שנה לפני הספירה) והברונזה הקדומה א' (כ-6,000 שנה לפני הספירה).

מהתקופה הניאוליתית, נתגלו מפלסים בנויים מחלוקי נחל קטנים ועליהם כלי חרס וכלי צור.

מתקופת הברונזה הקדומה, התגלו שרידיו של ישוב ובו מספר מבנים. קירות המבנים בנויים אבני גוויל בחלקם התחתון ולבני בוץ בחלקם העליון. אחד המבנים המרכזיים שנחפר, מורכב מלפחות ארבעה חדרים גדולים, שמידותיהם הממוצעות 4X4 מטרים. רצפות המבנה עשויות עפר מהודק. בשני חדרים התגלו בסיסי עמודים שתמכו ככל הנראה בקירוי המבנה. הרצפות נמצאו מכוסות כלי חרס שבורים רבים שנשלחו לרפאות, ואיתם נמצאו גם כלי צור וכלי שחיקה וכתישה מאבן. באחד מריבועי החפירה נמצא מתקן תעשייתי בנוי אבן וסיד ועליו נח לוח שחיקה עשוי אבן בזלת.

ככל הנראה היה היישוב מורכב ממספר מבנים המסודרים בתפזורת לאורך תוואי הכביש המודרני ובין המבנים שטחים פתוחים לעיבוד תוצרת ותעשייה קטנה.

החפירות מיועדות להימשך בעתיד הקרוב.