במהלך חפירות הצלה שעורכת רשות העתיקות בסמוך למחלף בן שמן, גילתה מנהלת החפירה, מפקחת מחוז מרכז, הגב' רונית לופו, שרידי יישוב יהודי משלהי הבית השני (מאה ראשונה לספירה). בחפירות נחשפה קשת מפוארת בנויה אבני גזית גדולות ומסותתות היטב. הקשת הוצמדה לדופן מקווה שהתגלה במקום והובילה לחלל תת קרקעי. כן נתגלו במקום מתקנים המשויכים ליישוב יהודי שהתקיים במקום בתקופת בית המקדש השני, בהם מספר מקוואות ששימשו את התושבים במנהגי הטהרה.

פתחים חסומים שנתגלו בתוך המתקנים באתר, מעלים את הסברה שמדובר במחילות דומות למחילות המסתור שהתגלו באזור זה בעבר ונחפרו בימי מרד בר כוכבא (132 לספירה) בתוך מתקנים ושימשו כמחילות מסתור למורדים. ככל הנראה הפתחים שנמצאו בחפירה זו שמשו למטרה דומה, אך טרם נחשפו.

מנהלת החפירה ציינה כי מעבר לגילויי הממצאים, חפירה זו מבהירה כי שטח הישוב היהודי שנחפר בעבר באזור זה, משתרע על שטח גדול יותר ממנה שנהוג היה לחשוב בעבר.

במהלך החפירה נמצא שפע של כלי חרס מן התקופה הרומית, הביזנטית ותקופות מאוחרות יותר. הכלים כוללים נרות שמן מסוגים שונים, קנקנים, סירי בישול, אמפורות, ופכיות. כמו כן נמצאו כלי זכוכית רבים חלקם מסוגים שאינם מוכרים מתקופה זו וכן מטבעות שונים וחלק נוסף שיתכן והוא משויך לתליון.