Israel Antiquities Authority
נגישות

ממצאים מפתיעים נתגלו בחפירות רשות העתיקות בטבריה (07/08/2007)


חשיפת הפסיפס בכנסיה הביזאנטית בטבריה
חשיפת הפסיפס בכנסיה הביזאנטית בטבריה

בחפירות רשות העתיקות בטבריה נחשפה כנסייה ביזאנטית המרוצפת בפסיפסים צבעוניים בדגמים גיאומטריים ובהם כתובות הקדשה. באחת מהן נכתב: "אדוננו שמור על נשמת עבדך..." (אדוננו=ישו). התגלית שנחשפה בלב העיר היהודית הקדומה מפריכה את הסברה כי יהודי טבריה מנעו מהנוצרים מלהקים כנסייה בלב שכונתם.

 

בחפירות רשות העתיקות שנערכו בטבריה נחשפו ממצאים מרשימים וייחודיים השופכים אור על תולדותיה של העיר הקדומה. החפירות נערכו במהלך שלושת החודשים האחרונים לבקשת חברת "מקורות" במסגרת הנחת קו ביוב והעברת המכון לטיהור שפכים מטבריה לדרום הכנרת.

פסיפס בעל דגמים גאומטריים וכתובת הקדשה מטבריה
פסיפס בעל דגמים גאומטריים וכתובת הקדשה מטבריה

הממצאים אשר נחשפו מתוארכים החל מייסודה של טבריה במאה הראשונה לספירה ועד למאה האחת עשר - אז ננטשה העיר בשל רעידות אדמה, מלחמות ומצב ביטחוני-כלכלי גרוע. בחלקה הנמוך של העיר, נחשפה כנסייה ביזאנטית (מהמאות ה- 5-4 לספירה) המרוצפת בפסיפסים צבעוניים-מרהיבים, המעוטרים בדגמים גיאומטריים ובצלבים. בפסיפסים משולבות שלוש כתובות הקדשה הכתובות ביוונית עתיקה. באחת מהכתובות, אשר פוענחו על ידי ד"ר לאה דה-סיגני מהאונ' העברית, נכתב: "אדוננו שמור על נשמת עבדך..." (אדוננו=ישו). אחד מהפסיפסים מעוטר במדליון ובו צלב גדול ולצידו האותיות אלפא ואומגה – שהן אחד מהכינויים של ישו (פירושו א' ועד ת' בשפה היוונית). שרידי הכנסייה נתגלו בסמוך למבני ציבור קדומים בהם בסיליקה, בית מרחץ, רחובות וחנויות, אשר נחשפו בעבר באתר. מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות, ד"ר משה הרטל ועדנה עמוס, ציינו כי זו הכנסייה הקדומה ביותר שנחשפה בטבריה, והיחידה שנמצאה בלב העיר.

בנוסף נתגלו בחפירות שרידים משכונה יהודית המתוארכת למאה ה- 11-10 לספירה, המשתרעת למרגלות המצוק בחלק הגבוה של העיר, באזור ששימש ככל הנראה למגורים. "גילוי שרידי הכנסייה בלב העיר הקדומה, כמו גם חשיפת השכונה היהודית והעיר המפוארת שהתקיימה בטבריה לפני למעלה מאלף שנה, תורמים רבות להבנת תכנון העיר, היקפה ומבניה", אמרו ארכיאולוגים מטעם רשות העתיקות. "גילויה של כנסייה בלב השכונה היהודית מפריך את הסברה שהיהודים מנעו מהנוצרים להקים אולמות תפילה בלב העיר", הוסיפו.


במגרש החנייה של מלון "הולידי אין", בדרום אזור החפירה, נחשפו מבנים עשירים בכלים מרהיבים מהתקופה הערבית הקדומה (המאה ה- 8 – 11 לספירה), מתקנים לייצור זכוכית וכלי חרס. ממצאים אלה מלמדים שבתקופה זו נכלל היישוב חמת בתוך תחומי העיר טבריה, אשר גדלה והתרחבה מעבר לחומות הביזאנטיות שהפרידו בין טבריה לחמת. בנוסף נתגלה יישוב מתקופת הברונזה הקדומה (מלפני כ-5000 שנים), המלמד שההתיישבות באזור טבריה התקיימה בתקופות קדומות יותר ממה שמציינים המקורות ההיסטוריים.


מאמרים נוספים ...
להודעות