Israel Antiquities Authority
נגישות

לראשונה נחשפו במתחם הר הבית שרידים ארכיאולוגיים מתקופת הבית הראשון


שברי קערות החרס שנאספו מעוטרות במירוק אובניים האופייני לתקופת הבית הראשון
שברי קערות החרס שנאספו מעוטרות במירוק אובניים האופייני לתקופת הבית הראשון

לראשונה נחשפו במתחם הר הבית שרידים ארכיאולוגיים מתקופת הבית הראשון.

בפיקוח ארכיאולוגי של רשות העתיקות על עבודות הוואקף בהר-הבית, נחשפו עדויות ארכיאולוגיות מתקופת הבית הראשון (ברזל ב')

 

 במהלך פיקוח ארכיאולוגי שערכה לאחרונה רשות העתיקות על עבודות הוואקף, בקטע הנמצא ממול לפינה הדרום-מזרחית של בימת הר-הבית, נחשף ככל הנראה קטע ממפלס חיים חתום, המתוארך לתקופת הבית הראשון.

בבדיקה ארכיאולוגית של קטע קטן מן המפלס, שערך יובל ברוך, ארכיאולוג מחוז ירושלים, נאספו ממצאים הכוללים שברים של כלי שולחן עם שברי עצמות של בעלי חיים. הממצאים מתוארכים למאות השמינית עד השישית לפנה"ס.

ממצאים הכוללים שברים של כלי שולחן עם שברי עצמות של בעלי חיים
ממצאים הכוללים שברים של כלי שולחן עם שברי עצמות של בעלי חיים

יובל ברוך מרשות העתיקות, פרופ' רוני רייך מאוניברסיטת חיפה, פרופ' ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת תל אביב ופרופ' סיי גיטין, מנהל מכון אולברייט, בחנו את הממצאים והמידע הארכיאולוגי, וקבעו כי אופיים ומיקומם של הממצאים עשוי לשמש לנו כאמת מידה ארכיאולוגית, לשחזור גבולותיו של מתחם הר-הבית בתקופת הבית הראשון.


הממצאים שנאספו כוללים בין היתר שברי חרסים של קערות, ביניהם שפות, בסיסים ושברי גוף, בסיס של פכית אשר שימשה לדליית שמן, ידית פכית קטנה ושפה של קנקן. שברי קערות החרס שנאספו מעוטרות במירוק אובניים האופייני לתקופת הבית הראשון. כן נמצא שבר של חפץ עשוי ביד המחופה בצבע לבן, שככל הנראה שימש לעיטור חפץ גדול יותר, או חלק מצלמית חרס.רשות העתיקות תכנס פורום ארכיאולוגי לדיון על הממצאים והמידע הארכיאולוגי שנחשף.


מאמרים נוספים ...
להודעות