הוועד הישראלי לאונסק"ו חבר בארגון איקרום (ICCROM) משנת 1954, אך זו הפעם הראשונה שנציג ישראלי נבחר למועצת הארגון. הנציג הישראלי הוא האדריכל רענן כסלו, מנהל תחום שימור ברשות העתיקות.

הוועד הישראלי לאונסק"ו במשרד החינוך מייצג גופים ממשלתיים, ציבוריים וארגונים לא ממשלתיים בתחומי החינוך, המדע, התרבות, מדעי האדם והחברה ומורשת עולם, ומייעץ לממשלה בקביעת מדיניות מול מטה אונסק"ו ופעולותיו בישראל.


ארגון איקרום עוסק בהכשרת כוח אדם ובפיתוח משאבים בתחום שימור מונומנטים, מבנים ואתרים.
בחירה זו תאפשר לישראל ליהנות משיתוף פעולה בתחום השימור, ולקדם פיתוח פרויקטים כמו מרכז השימור הבינלאומי בעכו העתיקה (אתר מורשת עולם של אונסק"ו).