התצוגה "ורפא ירפא" (שמות כא:19) במרכז הרפואי רמב"ם הוקמה על ידי תחום אוצרות המדינה ברשות העתיקות. התצוגה עוסקת בבריאות בארץ ישראל ובדרכים להשיגה ולשומרה, ומורכבת משני אוספים המתייחסים לתקופות שונות בתולדות ארץ-ישראל:
האוסף הארכיאולוגי כולל פריטים החל מהתקופה הכנענית ועד לשלהי התקופה המוסלמית, ומוצג באדיבות רשות העתיקות.

האוסף מימי ראשית התחדשות היישוב בארץ ישראל כולל פריטים מסוף המאה התשעה-עשרה וראשית המאה העשרים אשר נאספו על ידי ד"ר אלכס וילמסקי מבית חולים רמב"ם, ומוצג באדיבות מדעטק- המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל- חיפה.

הממצאים בתצוגה מציגים את התפיסה הרווחת הקושרת בין רפואה לבין אמונה; מתייחסים להיגיינה ולטיפוח הגוף; ממחישים את דרכי ההתמודדות והטיפול בעזרת הרפואה והרוקחות ומתארים את התמורות הטכנולוגיות מאז ועד היום בעולם הרפואה.

התצוגה תפתח ב-1 בינואר, 2008 (כ"ג בטבת, תשס"ח) במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה במסגרת חגיגות השבעים לבית החולים, ותהיה פתוחה לקהל הרחב.