Israel Antiquities Authority
נגישות

מבנה מידות משלהי ימי בית שני נחשף בעיר דוד (16 בינואר 2008)


תמונת אוויר של האתר
תמונת אוויר של האתר

בחפירות רשות העתיקות ב"גן לאומי סובב חומות ירושלים", בשטח החניון של עיר דוד המוכר בכינויו "חניון גבעתי" נחשף מבנה מידות מרשים משלהי ימי בית שני. על פי עדויות מכתביו של יוסף בן מתיתיהו יתכן כי המבנה שנחשף הוקם על ידי משפחת בני חדיב. הידועה בבני משפחה זו היא הלני המלכה שהתגיירה, עלתה לירושלים ונקברה בה.

בחפירות שעורכת רשות העתיקות בשיתוף רשות הטבע והגנים ועמותת אלעד נחשפה מערכת אדריכלית מרשימה הכוללת יסודות מאסיביים; קירות שחלקם השתמר עד לגובה של למעלה מחמישה מטרים עם אבנים שמשקלן מגיע למאות קילוגרמים; אולמות שהשתמרו לגובה שתי קומות לפחות; קומת מרתף שהייתה מקורה בקמרונות; שרידי פרסקו צבעוני; מתקני מים ומקוואות טהרה.

 

עדות לדרמה שהתחוללה בתוכו טרם נחרב בידי הרומאים בשנת 70 לספירה ניתן לראות בפתחים הצרים שהתגלו בקומת המרתפים דרכם ניסו יושביו להימלט. המבנה כולו היה מוקד להרס מכוון שפקד אותו בסוף ימיו: האבנים מהקירות והתקרות של הקומות העליונות נתגלו בעירבובייה בתוך שכבת החורבן שנעצרה על רצפת המרתפים. בין הממצאים נמצאו כלי חרס, כלי אבן ומטבעות המתוארכים לסוף ימי בית שני.

חלק מהמטבעות שנמצאו במפלס המרתף של המבנה
חלק מהמטבעות שנמצאו במפלס המרתף של המבנה

חשיפת שרידיו של מבנה מידות כזה מעלה את שאלת תפקודו וזיהויו. לדברי מנהל החפירה- ד"ר דורון בן-עמי מרשות העתיקות, המבנה החריג בנופה של העיר התחתונה של שלהי בית שני קשור ככל הנראה למבנים שהקימו במקום בני משפחת המלוכה מחדיב לפי עדות יוסף בן מתיתיהו. יחד עם זאת הוא מציין כי "יש להתייחס לפרשנות זו במידת הזהירות ולקוות שעם הרחבת החפירה בעונות הבאות יתגלו ממצאים שיסייעו בזיהוי המכלול האדריכלי".

מעל מבנה המידות התגלו שרידים מתקופות מאוחרות יותר: ביזנטית, רומית ומוסלמית קדומה, בעוד שמתחתיו נחשפו שרידים מהתקופה ההלניסטית הקדומה ואף כאלה מתקופת הבית הראשון.


מאמרים נוספים ...
להודעות