חשוד בשוד עתיקות נתפס ע"י היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, באתר העתיקות המוכרז תל חנתון, סמוך לצומת המוביל בצפון.


בתל חנתון שרידים מהתקופה הכנענית הקדומה ועד לתקופה הצלבנית. התל שימש נקודה אסטרטגית, על הדרך מארצות הפרת והחידקל אל עכו.

החשוד, שהיה מוכר ליחידה, נתפס "על חם", כשהוא מחפש באדמה מטבעות עתיקים באמצעות גלאי מתכות. בחיפוש שנערך בכליו נתגלה מטבע, שנמצא על ידו זמן קצר לפני כן באתר.
הוא עוכב בשטח ע"י מפקח היחידה למניעת שוד של רשות העתיקות ונלקח לחקירת משטרה, במהלכה הודה בביצוע העברות המיוחסות לו. לאחר מכן, שוחרר בערבות.

חומר החקירה הועבר להכנת כתב אישום נגד החשוד.