Israel Antiquities Authority
נגישות

שלוש גולגלות מכויירות בנות כ-9,000 שנה נמצאו בחפירות בצפון (13 באוגוסט 2008)


בחפירות הנערכות בימים אלה באתר הארכיאולוגי יפתחאל, הסמוך לצומת המוביל בגליל התחתון, נתגלו שלוש גולגולות מרשימות ויוצאות דופן, מתקופת האבן החדשה (התקופה הניאוליתית הקדם-קראמית  ב') - בנות כ-9,000-8,000 שנה, אשר נטמנו בבור סמוך למבנה ציבורי רחב מימדים.

החפירות מתנהלות במסגרת עבודות שיזמה החברה הלאומית לדרכים, המבוצעות ע"י רשות העתיקות, לקראת הקמת מחלף בצומת המוביל בצפון.

לדברי ד"ר חמודי חלאילה, מנהל החפירה באתר מטעם רשות העתיקות, "הגולגלות נמצאו כשהן מכויירות    (מפוסלות) - תופעה המזוהה עם תקופת האבן החדשה. המנהג כלל שיחזור פני המת על כל מרכיביו באמצעות פיסול על הגולגולת בחומרים מגוונים כמו טיח יעודי. יש לציין כי לא תמיד שיחזור חלקי הפנים נעשה בהתאמה למיקומם האמיתי בגולגולת. בגולגלות שמצאנו בחפירה, שוחזר האף במלואו; הפה הובלט והעיניים שוחזרו באמצעות הוספת שלוש צדפות בכל ארובת עיניים. יתר חלקי הפנים שוחזרו במסכת טיח". הגולגולות נמצאו, כאמור, בבור הסמוך למבנה מלבני רחב מימדים, שקירותיו נבנו מלבני בוץ, ורצפתם עשויה טיח עבה ומשובח. במבנה בלטו במיוחד שקעים שנוצרו ברצפה ונאטמו לאחר מכן. לדברי ד"ר חלאילה, "נראה ששקעים אלה שימשו כקברים מתחת לרצפות. מנהג הקבורה אז, היה להניח את המתים מתחת לרצפות הטיח, בתוך המבנים. כעבור זמן מה, נהגו אנשי המקום לחפור שוב את בור הקבורה, לנתק את הגולגולת מיתר השלד, ולכסות את השלד. בהמשך הם נהגו לכייר את הגולגולת בדמות הנפטר, ושמרו אותה בתחום הבית. מנהג זה ידוע בספרות כ"פולחן האבות", כאשר הגולגולת המכויירת היא למעשה הדמות שנשמרת בתודעת היורשים, ומנחה אותם בהחלטות השונות בחיי היום-יום. עדויות מאתרים בני זמנו של האתר יפתחאל, מצביעות על כך שהגולגולות המכויירות הונחו על מדפים או ספסלים בתוך המבנה, שנבנו במיוחד למטרה זו. לאחר תקופה מסויימת, בה השתרש מעמד היורש והוא קיבל את מעמדו בחברה, פחת הצורך בדמות האב, ובטקס נוסף, הוטמנה הגולגולות בבור נפרד, בתחום המבנה או בסמוך לו."

שלוש הגולגולות המכוירות שנמצאו ביפתחאל, מצטרפות לכ-15 גולגולות דומות שנמצאו עד כה מיריחו, מבייסמון, מכפר החורש, עין ע'זאל בירדן, ומאתר הסמוך לדמשק. לדברי ד"ר חלאילה, "אופן הטמנת הגולגולות מיפתחאל וצורת הכיור דומה לאלו שנתגלו באתר הניאוליתי תל-אסווד, ונראה שהיה קשר בין יפתחאל והאתר הסורי, המצוי במרחק של כ-200 ק"מ."
נוהג פולחן המתים ושימור זכר האבות, ובמיוחד מנהיגים ובעלי דיעה, החל לראשונה בדמות הגולגלות המכויירות, וקיים עד היום באופנים שונים ובתרבויות מגוונות: כך, למשל, בסין נמצאו גופותיהם המפוסלות בטיט של המלכים, בתקופה המתוארכת ל-5,000 לפנה"ס; כל המלכים המתים הושמו בתוך מקדש. דוגמה נוספת היא הריקוד המסורתי ביפאן, אשר במהלכו עוטים הרוקדים מסיכת איפור שכמעט ואינה זזה: זהו חיקוי מדוייק למסיכות שנהגו לפסל שם על גולגלות המתים. תופעת החניטה של גופות במצרים 4,000 שנה לפנה"ס אף היא ידועה מאוד. גם היום, באזורים מסויימים באפריקה (למשל, בבתי קברות באזור זימבבווה), מפסלים את המתים בבוץ: קוברים את הגופה כשכולה מתחת לאדמה, והפרצוף המפוסל נותר מחוץ לאדמה.

מאמרים נוספים ...
להודעות