Israel Antiquities Authority
נגישות

גיוס כוחות למען שימור העיר העתיקה בצפת (14/1/09)


ועדת ההיגוי לעיר העתיקה צפת, בראשותם של מתכנן המחוז, אדריכל אלכס שפול וראש העיר, מר אילן שוחט
אדריכל שמאי אסיף, דרור ברשד ואליעזר שטרן -רשות העתיקות, במהלך סיור הוועדה בעכו העתיקה.
אדריכל שמאי אסיף, דרור ברשד ואליעזר שטרן -רשות העתיקות, במהלך סיור הוועדה בעכו העתיקה.

ביום חמישי שעבר, 8/1/2009 התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת ההיגוי לעיר העתיקה צפת. בפגישה השתתפו ראש עירית צפת, מר אילן שוחט ונציגים בכירים ממשרד הפנים, משרד השיכון, רשות העתיקות, מנהל מקרקעי ישראל, משרד התיירות וקק"ל.

ישיבה זו התקיימה בהמשך לכנס ראשון מסוגו שנערך בספטמבר 2008 במכללת צפת, ביוזמת רשות העתיקות ובהשתתפות נציגים בכירים ממשרדי הממשלה וגופים נוספים. הכנס עסק בשאלות העולות בנוגע לשימור עברה של צפת העתיקה לצד פיתוחה לעתיד וזכה להצלחה רבה בקרב תושבי צפת, מתכנני העיר ומשרדי ממשלה רבים. בתום הכנס הסכימו המשתתפים כי יש דחיפות גדולה לקידום מהלך ניהולי ותכנוני להצלת ופיתוח העיר העתיקה בצפת והמורשת ההיסטורית-תרבותית שלה. כמו כן, הוחלט על הקמת ועדת היגוי בראשותו של אדריכל אלכס שפול, מתכנן מחוז צפון במשרד הפנים בהשתתפות כול הגורמים הרלוונטיים לנושא.

הישיבה הראשונה של וועדת ההיגוי עסקה בהתוויה של הדרך לשיקומה ולשימורה של צפת העתיקה, ובכלל זאת- בדיקת חלופות לניהול ופיתוח העיר העתיקה, ייזום תוכנית מתאר, סקר מבנים לשימור ועוד, תוך לימוד של האמצעים הננקטים בערים עתיקות אחרות ובעיקר בעכו העתיקה.

ראש עיריית צפת מר אילן שוחט, אדריכל שמאי אסיף ושאר חברי וועדת ההיגוי בעכו העתיקה.
ראש עיריית צפת מר אילן שוחט, אדריכל שמאי אסיף ושאר חברי וועדת ההיגוי בעכו העתיקה.

מתוך זאת, את הישיבה הראשונה של ועדת ההיגוי אירח מר דודו הררי, מנכ"ל החברה הממשלתית לפיתוח עכו העתיקה, שהרחיב ותיאר את עבודת החברה בעיר עתיקה. כן נערך סיור בסמטאות עכו בהדרכת מר רענן כסלו, מנהל מינהל השימור ברשות העתיקות שהציג את פעילות השימור בעיר העתיקה.
אדריכל שמאי אסיף, מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, הציג בפני נציגי המשרדים ובפני ראש העיר צפת את היתרונות והחסרונות בקיומה של חברה ממשלתית לפיתוח.
מר אילן שוחט ראש העיר החדש של צפת, הדגיש כי הוא רואה חשיבות רבה בקיומה של ועדת ההיגוי, ובכך שמשרדי ממשלה רבים משתפים פעולה לטובת העיר העתיקה צפת. שוחט הוסיף כי "צפת היא עיר רבת פנים, מורכבת אך בעלת מורשת ומאפיינים ייחודיים שבעזרת תכנון וניהול נכון תוכל להפוך לבירת התרבות והרוחניות היהודית הבין לאומית".

בסיכום הישיבה הודיע אדריכל שמאי אסיף על נכונות מינהל התכנון במשרד הפנים להקים תוכנית לעיר העתיקה בצפת.
ראש עיריית צפת, מר אילן שוחט, הודיע על בדיקת האפשרות להקמת חברה ממשלתית לפיתוח ושימור העיר העתיקה בצפת. המתווה יגובש על ידי עיריית צפת בשיתוף מתכנן המחוז וועדת ההיגוי בראשותו עד לתאריך 8/2/09.

 

לפרטים נוספים: מירב שי, מ"מ דוברת רשות העתיקות: 052-4284408.


מאמרים נוספים ...
להודעות