Israel Antiquities Authority
נגישות

כתובות שנתגלו בחפירות בגן לאומי בית גוברין- מרשה הם המשכה של הכתובת המלכותית שבמוזיאון ישראל (16/2/2009)


כתובת הליודורוס - כל החלקים ביחד- צילום פטר לני- מוזיאון ישראל ירושלים
כתובת הליודורוס - כל החלקים ביחד- צילום פטר לני- מוזיאון ישראל ירושלים
תגלית מרגשת מחפירות רשות העתיקות בגן לאומי בית- גוברין: הכתובות שנתגלו חושפות מידע נוסף על הכתובת המלכותית שהוצגה במוזיאון ישראל

 

 

המידע שנחשף קושר את הכתובת למרד המכבים

 

 

 כתובת מלכותית משנת 178 לפני הספירה, המכילה 28 שורות שנחקקו ביוונית על לוח אבן - ושנודעה בשם "כתובת הליודורוס" – הוצגה במוזיאון ישראל לראשונה לפני שנתיים, בהשאלה ארוכת טווח מידי מייקל וג'ודי שטיינהרדט, ניו יורק. הכתובת נחשבת לאחת הכתובות העתיקות החשובות ביותר שהתגלו בארץ ישראל, למרות שלוח האבן והכתובת כולה לא היו שלמים.

כתובת הליודורוס - כל החלקים ביחד- צילום פטר לני- מוזיאון ישראל ירושלים
כתובת הליודורוס - כל החלקים ביחד- צילום פטר לני- מוזיאון ישראל ירושלים
לאחרונה נתגלו שלושה שברים של כתובת יוונית בחפירות רשות העתיקות בתל מרשה שבגן לאומי בית גוברין, בפיקוחם של ד"ר איאן שטרן וברני אלפרט. הם התגלו בתוך מכלול תת קרקעי, על ידי המשתתפים בתוכנית של סמינרים ארכיאולוגיים (Archaeological Seminars), "חופרים ליום אחד" (Dig for a Day). ד"ר דב גרא מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, אשר חקר את הכתובות שהוצגו לו על ידי ד"ר שטרן, קבע לאחרונה כי השברים היוו למעשה את החלק התחתון של "כתובת הליודורוס" במוזיאון ישראל. הגילוי אישש את ההשערה שמוצאה של הכתובת בעיר העתיקה מרשה, אשר נמצאת כיום בתחומי הגן הלאומי בית- גוברין.
 
כפי שפורסם על ידי הפרופסורים כותון-פלטיאל ווורלה ב-2007, הכתובת כולה היא הכרזה של המלך סלווקוס הרביעי, אחיו של אנטיוכוס הרביעי, בנוגע למינוי "אחראי על המקדשים" באזורנו, בשנת 178 לפנה"ס. המלך מודיע על המינוי למשנה שלו – הליודורוס. זהו, כנראה, אותו אדם המוזכר בספר מכבים ב', ג', שם מסופר כי ניסה לגנוב את כספי המקדש בירושלים, אך במקום זאת הוכה קשות כתוצאה מהתערבות אלוהית. שלוש שנים לאחר מכן נרצח סלווקוס ואחיו אנטיוכוס ירש אותו. זהו השליט, שלפי ספר מכבים רדף אחר היהודים ובהשראתו חולל בית המקדש, דבר שהוביל למרד המכבים.
 
"ניתן לקבוע כי מצבת האבן מקורה בעיר מרשה והיא מוסיפה ראיות והקשרים ארכיאולוגיים והיסטוריים חשובים להבנת פרק הזמן עד מרד המכבים, אירוע שמפורסם מדי שנה בחג חנוכה, מוסיף ד"ר איאן שטרן, מנהל החפירות מטעם רשות העתיקות "זהו פרי עבודה משותפת של מוסד "סמינרים ארכיאולוגים" והתוכנית "Dig for a Day", רשות העתיקות ואנשי רשות הטבע והגנים בגן הלאומי בית גוברין."

לפרטים נוספים:

 

עומרי גל, רשות הטבע והגנים, 057-2212270
מירב שי, רשות העתיקות, 052-4284408 meyrav@israntique.org.il


מאמרים נוספים ...
להודעות