Israel Antiquities Authority
נגישות

רציף מהתקופה ההלניסטית התגלה בעכו (2/4/09)


גילויים ארכיאולוגיים מאירים באור חדש את שאלת זיהוי מיקום נמל עכו בתקופה ההלניסטית, ומשפיעים על המחקרים העוסקים בשינוי מפלס מי הים בתקופות הקדומות.

שרידי רצפה ייחודית ומרשימה נתגלו בעומק מטר אחד מתחת לפני הים, בנמל עכו. השרידים מהווים עדות ראשונה למפלס ים נמוך בתקופה ההלניסטית בעכו. שרידי הרצפה התגלו במהלך חפירות ארכיאולוגיות ופיקוח שמבצעת היחידה לארכיאולוגיה ימית ברשות העתיקות, במסגרת פרויקט שיקום חומת הים הדרומית של עכו, המבוצע על ידי משמרים מטעם החברה לפיתוח עכו במימון מינהל מקרקעי ישראל. היקף המימון של המינהל מסתכם בכמה מיליוני שקלים. במסגרת הפרויקט נבנתה לתוך הים סוללה זמנית המשמשת כדרך וכסכר. בריכת המים שנוצרה בין הסוללה לחומה יובשה באמצעות משאבות ליצירת תנאים יבשים לשיקום החומה.

הרצפה שנחשפה עד כה נמשכת לאורך 15 מ' ורוחבה 4 מ' (מידותיה הסופיות של הרצפה לא נחשפו עדיין). הרצפה בנויה מאבני כורכר מלבניות המסותתות חלק שהונחו על נדבך יסוד הבנוי מאבני כורכר מהוקצעות המונחות זו לצד זו "בבניית ראשים". בחפירות שנערכו מתחת לרצפה נמצאו שברים רבים של קנקני חרס ששמשו להובלת יין ומקורם בים האגאי (האיים רודוס, קוס ואחרים), כלי שולחן, ובישול. כמו כן נמצא ראש חץ מברונזה בסגנון יווני ומטבעות ברונזה המכוסות בצמידה ימית. מזיהוי ראשוני של הממצאים עולה כי הרצפה נבנתה בתקופה ההלניסטית סוף המאה ה-3 עד אמצע המאה ה-2 לפני הספירה כחלק ממפעל ממלכתי.

לדברי קובי שרביט, מנהל היחידה לארכיאולוגיה ימית ברשות העתיקות, "מיקומה של הרצפה, גודלה, סגנון הבניה ושיטת הבניה המוכרת בעיקר מבניית מתקני נמל מצביעים, בסבירות גבוהה, כי הרצפה בעלת זיקה ימית שייכת לרציף רחב מידות, או מבנה מספנה".

הרצפה מהווה סמן ארכיאולוגי חשוב ביותר למחקרים העוסקים בשינויים במפלס מי הים ובמיקום קו החוף בתקופה ההלניסטית בעכו . ממצא זה מעלה שאלות נוספות אודות השינויים הטקטוניים שהיו בעכו הנמצאת על קו שבר גיאולוגי ומפלסי הים.
"פרויקט שימור חומת הים של עכו" מסכם קובי שרביט "בעל חשיבות רבה לשימור קטע ייחודי ובעייתי זה של החומה בו נמצאים יסודות החומה בתוך הים והגלים תוקפים אותם ישירות וכן להסרת סכנת התמוטטות".


מאמרים נוספים ...
להודעות