Israel Antiquities Authority
נגישות

חניכת הפרויקט הלאומי לשימור אבני הכותל והקמת מינהל שימור ברשות העתיקות (5/4/09)


הכותל המערבי והמונומנטים סביבו נמנים עם אתרי המורשת התרבותית החשובים בעולם. מדי שנה פוקדים את המקום מיליוני מבקרים. כדי לאפשר ביקור בטוח ונוח יש לתחזק באופן רצוף את האתר ולפתח בו שירותים חדשים לרווחת המבקרים.

סקר מצב של הכותל, שערכה הקרן למורשת הכותל לפני כשנה, הצריך התערבות כדי לעצור את תהליכי הבליה של אבני הכותל. על רקע זה, הוחלט על טיפול דחוף: מינהל שימור ברשות העתיקות ערך סקר מקיף על מצב הכותל, שבסיומו הגיש תכנית עבודה. בימים אלו החלו עבודות השימור במקום.

העבודה מתמקדת בטיפול של שימור אבני הכותל וייצובן בהתאם לדרגת השתמרות האבנים ולרמת הסכנה שהן מהוות עבור ציבור המבקרים.

פרויקט שימור אבני הכותל בפרט ושימור ופיתוח מתחם הכותל ככלל הוא מהפרויקטים המורכבים שבוצעו במדינת ישראל. פרויקט מתחם הכותל הוא דוגמא לאתגר הגדול העומד בפנינו בשימור והצגה של המורשת התרבותית במדינת ישראל. אתר מורשת תרבות חשוב ברמה המקומית והבין לאומית המשלב כמות מבקרים גדולה; הצורך בתחזוקה שוטפת ושימור המראה המקורי של הכותל עבורנו ועבור הדורות הבאים, הוא אתגר ראשון במעלה. משימה זו דורשת ידע ומקצועיות במגוון רחב של תחומים. את הפרויקט מוביל מינהל השימור ברשות העתיקות. מינהל השימור כולל אדריכלים, מהנדסים ומשמרים מומחים בתחומים שונים. מינהל השימור מבטא את מחויבותה של רשות העתיקות לייסוד גוף שיוביל את נושא השימור בישראל, כפועל יוצא מאחריותה של המדינה למורשת התרבות אשר בשטחה. בנוגעם באבני הכותל נוגעים אנשי השימור של רשות העתיקות בלב ליבה של המורשת היהודית לדורותיה.

מינהל שימור מבצע עבודות שימור ברחבי הארץ. המינהל עוסק בשימור אתרי מורשת ממגוון תקופות. צוות מקצועי של חמישים וחמישה אנשים מבצע את עבודות השימור: משמרים, אדריכלים, מהנדסים, מתכננים, כימאים, גיאולוגים וארכיאולוגים. מומחי השימור של רשות העתיקות נותנים מענה למכלול ההיבטים של תהליך השימור, ובהם תיעוד, מחקר, תכנון, ביצוע ותחזוקה. שימור אתרי המורשת נעשה בראייה כוללת של תהליך השימור מראשיתו ועד סופו. הוא מתבצע על בסיס מדיניות מוגדרת וידועה, ועל פי כללי האתיקה המקצועית.


מאמרים נוספים ...
להודעות