Israel Antiquities Authority
נגישות

נפתח מוזיאון הפסיפסים הראשון בישראל (7/6/09)


ביום ה', 4 ביוני 2009, נפתח על כביש ירושלים-יריחו, מוזיאון פסיפס "השומרוני הטוב" - אחד משלושת מוזיאוני הפסיפסים היחידים בעולם, והיחיד בישראל. במוזיאון מוצגים פסיפסים שהוצאו מאתרים שונים לשם הגנה מפני פגיעה והרס, בנוסף למספר פסיפסים משוחזרים, וממצאים נוספים שהתגלו ביהודה, שומרון ועזה. הכנת הפסיפסים לשם הצגתם לקהל ארכה שנים ארוכות, בהן עמל צוות עובדים מיומן של קמ"ט ארכיאולוגיה ורשות העתיקות על הוצאת הפסיפסים מאתרם, שימורם - ובעת הצורך גם שחזורם. 

 במוזיאון מוצגים פסיפסים וממצאים שונים מבתי כנסת יהודיים, בתי כנסת שומרוניים ומכנסיות. הפסיפסים מוצגים בשתי קבוצות: קבוצת פסיפסים אחת מוצגת בשטח הפתוח והקבוצה השנייה מוצגת בתוך מבנה המוזיאון.
בין הממצאים המוצגים במקום ישנו פסיפס מבית הכנסת בעזה המוצג בפעם הראשונה לקהל, וכן פסיפסים מבתי כנסת יהודיים הנושאים כתובות מן המתחם המקודש בהר גריזים, המתוארכות למאות השלישית והשנייה לפנה"ס הנושאות שמות תואר כגון "כהן" ו"כהנים" וכן את השם המפורש "י-ה-ו-ה"– ממצא המעיד על קיום מקדש שומרוני בתקופה זו; קטעי פסיפס מבתי כנסת שומרוניים המתארים את שבעת המינים וארונות קודש;פסיפסים משלהי המאה הרביעית ומן המאה השישית לסה"נ מהכנסייה בשילה ועוד.
כן מוצגים ממצאים שונים מן התקופה הביזנטית, כגון שולחן דרשות מגולף, תיבה לשרידי קדושים, לוח סורג מעוטר, ושולחן אוכל. ניתן להתרשם גם מן האתר בו ממוקם המוזיאון שראשיתו עוד בימי בית המקדש השני ובו מערות מגורים קדומות, בורות מים וכנסייה ביזנטית משוחזרת. 
עוד במקום שרידים של בזיליקה ביזנטית וכן שרידים מאוחרים יותר, שרידים מבתי כנסת ומכנסיות, מערות מגורים, בורות מים ועוד אשר מעידים על חשיבות מקום זה לאורך הדורות.
 
עבודות שיקום, שימור ופיתוח האתר הארכיאולוגי, אשר מומנו בחלקן על ידי משרד התיירות בהשקעה הכוללת של 10 מיליון שקלים, בוצעו בהובלת המנהל האזרחי ובאמצעות מטה ארכיאולוגיה בשיתוף רשות העתיקות, והן כוללות בניית מערך כניסה, הסדר מוזיאון פתוח ומרשים ביותר של פסיפסים מכל יהודה ושומרון, וגולת הכותרת – יצירת מפאלה על בסיס הקפלה הביזנטית.

מאמרים נוספים ...
להודעות