Israel Antiquities Authority
נגישות

נפתח גן ארכיאולוגי חוויתי למשפחות בתל יוקנעם (16/6/09)


גן ארכיאולוגי-חינוכי חוויתי מרשים הוקם אתמול (ב') בתל יוקנעם. הגן, המיועד לילדים ולמשפחותיהם, כולל מסלול חוויתי המסייר בתחנות הקשורות בעברה של יקנעם, ומקנה לילדים המטיילים היכרות עם עולם הארכיאולוגיה בכלל, ועם ההיסטוריה של ההתיישבות ביקנעם -על כל תקופותיה, בפרט.
בין השאר, הוקמו במקום תחנות המחשה של התקופה המקראית: תחנה המאפשרת למידה חוויתית על שבט לוי, תחנה אחרת המדמה חפירה ארכיאולוגית ומאפשרת איתור ממצאים בבור מלא חול וחצץ, תחנה נוספת מציגה מודל של תל מקראי,  בה הילדים מתמודדים עם כיבוש תל מבוצר, ועוד.
 
האתר יופעל ויתוחזק בשיתוף תלמידים ממערכת החינוך המקומית כאתר לימוד ובילוי לילדי ולתושבי יוקנעם ולמבקרים בכלל, תוך שמירה על עתיקות האתר ומתן אפשרות להמשך מחקר מדעי ארכיאולוגי. את הפרויקט, שיזם ראש העיר סימון אלפסי, מממנת עיריית יוקנעם, והוא בוצע על ידי מינהל שימור והמרכז הארכיאולוגי-חינוכי ברשות העתיקות.
 
ראשית הישוב ביוקנעם בתקופת הברונזה הקדומה (לפני כ-5,000 שנה) והוא נמשך ברציפות עד היום. מיקומו על צומת דרכים ראשי ותנאי המחיה סביבו הביאו לכך שעברו בו כובשי הארץ כמו תחותמס השלישי- מלך מצרים, יהושוע, דוד המלך, בלוואדין הצלבני וד'אר אל עומר- שליט הגליל.
בתהליך פיתוח האתר לקחו חלק כל ילדי יוקנעם משכבות בית הספר היסודי. לכל קבוצת גיל הותאמה תוכנית לימוד ופעילות בהתאם ליכולותיה, והן שולבו בפעילויות ולימוד חוויתי בכיתות הלימוד ובשטח. במהלך הפרויקט הוסדרו דרכי גישה לאתר; שומרו חלק מהשרידים; והוקמו תחנות תצפית ופעילות בנושאים הקשורים בתולדות הישוב ביוקנעם וסביבתו והוסדר השילוט.
 
.
 

פרויקט הגן הארכיאולוגי הינו רב-שנתי, ובשנים הקרובות ישומר ויפותח עוד יותר. התכנית החינוכית - אשר ליוותה את פיתוח התל בשנתיים החולפות תמשך, וילדי יקנעם ישולבו בעבודות השימור והפיתוח.
הגן הארכיאולוגי-החינוכי ביקנעם הינו השני שהקימה רשות העתיקות במתכונת זו. גן דומה פעיל במגדל העמק.


מאמרים נוספים ...
להודעות