Israel Antiquities Authority
נגישות

חפירה ארכיאולוגית חשפה : כך מילאו את בריכת הסולטן במים (16/6/09)


מרבית הירושלמים מכירים את בריכת הסולטן כאתר המשמש לאירועי תרבות המוניים, אך במשך מאות שנים, היה המקום מאגר מים מרכזי וחשוב של ירושלים.
 
בחפירה ארכיאולוגית שערכה לאחרונה רשות העתיקות לפני הקמת 'מוזיאון מונטיפיורי' המתוכנן במשכנות שאננים ע"י הקרן לירושלים, נחשפה אמה שהוליכה מים להר הבית וששמשה גם כמקור העיקרי להספקת מים לבריכת הסולטאן. החפירה, אותה ניהלו גדעון סולימני וד"ר רון בארי מרשות העתיקות, התמקדה בקטע מתוואי האמה התחתונה, בצידו המערבי של גיא בן-הינום ומעל לגשר דרך חברון.
 
לדברי ד"ר רון בארי, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, "מדובר באמת מים מרשימה מאוד, שהגיע עד לגובה 3 מטרים. מטבע הדברים, אחד הדברים הראשונים שמיהר הסולטן סולימאן הראשון לעשות בירושלים (בצד בניית חומות העיר כפי שאנו מכירים אותן היום) היה לתקן את אמת המים שקדמה לו ולספק מי שתייה והיטהרות להמוני עולי רגל שהגיעו לירושלים. סולימן הצמיד אל אמת המים מגדל קטן, אשר לתוכו הוכנס צינור חרס. הצינור הטה את מי האמה אל בריכת הסולטאן ואל הסביל (מתקן ציבורי מוסלמי לשתיית מים) המרשים שבנה עבור עולי הרגל שחצו את גשר דרך חברון, ואשר השתמר במקום עד היום. לדברי ד"ר בארי, "ניכר, כי מיקום האמה היה מוצלח ויעיל ביותר: מצאנו ארבעה שלבים של אמות שונות, שהוקמו בדיוק באותה נקודה, אחת, ביזאנטית, מהמאות שישית-שביעית לספירה ושלוש עות'מאניות, שנבנו החל מהמאה ה-16 לספירה. שלושת האחרונות מקיפות מאגר מים תת-קרקעי גדול, שנבנה, כנראה, עוד לפני התקופה העות'מאנית."
 
 
'האמה התחתונה' היא אחת משתי תעלות מים קדומות שמוצאן במעיינות הר חברון וב"בריכות שלמה", ויעדן ירושלים והר הבית. על בניית האמות ועל השיפוצים שחלו בהן, ניתן ללמוד ממקורות שונים עוד מימי הבית השני וממקורות מאוחרים יותר. קטעים שונים מתוואי האמה אף נחשפו בסקרים ובחפירות ארכיאולוגיות שנערכו מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו. מהמחקר עולה, כי האמה העתיקה נועדה לספק מי מעיינות באיכות גבוהה להר הבית, לתושבי ירושלים ולעולי הרגל הרבים שפקדו אותה לאורך הדורות. לאחר דיכוי המרד הגדול וחורבן בית המקדש, שמשה האמה את הלגיון העשירי, ולאחר מכן את הקולוניה איליה קפיטולינה, היא ירושלים הרומית. האמה היתה בשימוש גם בתקופת השלטון הנוצרי-ביזאנטי ולאורך שנות השלטון המוסלמי בירושלים.
לדברי ד"ר בארי, "ניתן לראות שמתקופת בית שני ועד לתקופה הביזאנטית זרמו המים בתעלה פתוחה, המקוּרה בלוחות אבן שטוחים. בשלבים המאוחרים, החל מהתקופה העות'מאנית, הם הוכנסו לצינורות מחרס."
אמת המים התחתונה עתידה להשתלב ב'מוזיאון מונטיפיורי', המתוכנן להיבנות בתוך הבריכה, הצמודה לאמה, על ידי הקרן לירושלים.

מאמרים נוספים ...
להודעות