קונגרס הארכיאולוגיה העולמי מכנס בימים אלה ארכיאולוגים מהעולם, בכנס תחת הכותרת Overcoming structural Violence" " (מתגברים על אלימות מבנית). לקונגרס, שמתנהל ברמאללה לא הוזמנה רשות העתיקות הישראלית - וזאת על אף שתכני הכנס עוסקים, בין השאר, באזורים בירושלים שבהם מתבצעת חפירה ארכיאולוגית בלעדית של הרשות. כך, מכניס הארגון את הסכסוך לתוך הפן המקצועי הארכיאולוגי.

רשות העתיקות הישראלית פועלת בשקיפות מלאה, ע"פ הנחיות החוק הישראלי ומקפידה הקפדה יתרה על עבודה מקצועית ע"פ כל הכללים המחמירים ללא משוא פנים. אין ספק שמארגני הכנס שמו לעצמם למטרה להכניס את הסוגיות הפוליטיות לתוך ההוויה הארכיאולוגית המקצועית.

 לדברי ד"ר עוזי דהרי, סגן מנהל רשות העתיקות, "לא כך פועל קונגרס ארכיאולוגי בינלאומי. הקונגרס הגיע לאזור שיש בו עימות, ובוחר ליצג צד אחד בסיפור. דבר כזה אסור שיהיה. כך, למשל, לא מקובל באתיקה הארכיאולוגית שפורום ארכיאולוגי בינלאומי יסייר באתרים ללא יידוע הארכיאולוגים החופרים בהם. בנוסף, הקונגרס משתמש בכינויים לאתרים כפי שהם קרויים ע"י צד אחד בלבד (למשל, הר הבית קרוי בלו"ז הכנס בשם  Haram al Sharif). ראוי היה שהקונגרס הארכיאולוגי העולמי יתמקד בעיסוק בארכיאולוגיה ולא בפוליטיקה."