בחפירה ארכיאולוגית שערכה לאחרונה רשות העתיקות לפני הקמת מבני מגורים בפרוייקט "פיכמן בירוקה" שברמת אביב, נחשפו שרידי מבנה פרהיסטורי - הקדום ביותר שנתגלה באזור הזה של תל אביב עד כה, וגילו מוערך בכ-7,800 - 8,400 שנה. כן נתגלו במקום ממצאים קדומים יותר, שגילם המשוער 13,000 ו-100,000 שנה.
 
לדברי הארכיאולוגית איילת דיין, מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות, "מדובר בתגלית חשובה ומפתיעה לחוקרי התקופה: לראשונה, אנו נתקלים בקיומן של עדויות לחיי קבע שהתקיימו באזור תל אביב לפני כ-8,000 שנה. האתר נמצא על הגדה הצפונית של הירקון, לא רחוק מהחיבור לנחל איילון. יש להניח שהעובדה הזו השפיעה על המתיישבים הקדומים כשבחרו מקום למגורים. אדמת הסחף הפורייה שבשולי הנחלים הייתה יעד מועדף להתיישבות בתקופות קדומות.
 
בתקופה הניאוליתית (המוכרת גם כתקופת האבן החדשה) עברו בני האדם ממתכונת של חיי נוודות, בהם צדו וליקטו מזון, למגורי קבע, עיסוק בחקלאות וגידול בעלי חיים. באתר נתגלו שרידי מבנה שכלל לפחות שלושה חדרים. החרסים שנמצאו במקום, מצביעים על גילו הקדום של האתר - מהתקופה הניאוליתית. כמו כן, נתגלו כלי צור כגון להבים, וכן נתזים רבים של אבנים אלה, המעידים על תעשייה קדומה להפקת כלים. באתר נמצאו כלי צור המשוייכים גם לתקופות קדומות יותר: חוד של כלי צייד מתקופת הפליאולית התיכון (סביב 100 אלף שנה לפני זמננו) וכן פריטים בני 13 אלף שנה לפני זמננו.
 
בחפירה נחשפו גם ממצאים מעניינים נוספים, כגון שבר בסיס של קערת בזלת ושרידי בעלי חיים: שיניים - ככל הנראה של עז או כבש, ועצמות היפופוטם.