Israel Antiquities Authority
נגישות

תגלית נדירה - אחרי 3500 שנה נחשפו בשלמותם יותר מ-100 כלי פולחן מרשימים, בתוך חלל בסמוך לצומת התשבי (9/6/2010)


חלל שנתגלה ונחשף בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות כפעולה מקדימה להנחת קו צינור הגז הצפוני ע"י חברת נתיבי הגז הטבעי ישראל, למרגלות תל קשיש (תל קסיס), לא חדל מלספק הפתעות קדומות. במשך כשבועיים חפרו ארכיאולוגים מרשות העתיקות את תכולת החלל, והוציאו ממנו בשלמותם יותר מ-100 כלי פולחן שלמים וכלים אחרים מרשימים בני 3500 שנה. בכל פעם חשבו החופרים שהם מגיעים לתחתית, אלא ששוב ושוב, התגלתה שכבת ממצאים חדשה ומרתקת של כלים שלמים תחת זו שפורקה.
 
אל הבור הצר נהגו לרדת בעבר בעזרת שתי מדרגות רחבות חצובות. בבור נמצאו כלים שלמים מגובבים זה על גבי זה, וכלים אחרים נשברו על ידי אלה שהונחו עליהם. בין הממצאים שנמצאו: כלי פולחן ששימשו להבערת קטורת, פרצוף גברת מפוסל שהיה חלק מכוס פולחנית ששמשה להקדשת משקה לאל, גביעים וקערות בעלי גבי בסיס גבוה, וכלים שנועדו לאכילה ושתייה. כלים נוספים שנמצאו יובאו ממיקנה שביוון ובהם כלי קיבול לשמנים יקרים – עדות לקשרי סחר הקדומים עם יוון בתקופה בה הוטמן הממצא.

לדברי הארכיאולוגים עוזי עד וד"ר אדוין ואן-דן-ברינק, מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות, מדובר בתגלית נדירה: עד כה לא היה ידוע על המצאות בורות כאלה מלפני 3500 שנה. נדיר גם למצוא עשרות רבות של כלים במצב השתמרות טוב כ"כ: לרוב בחפירות נחשפים שברי כלים, ואילו כאן הכלים הוצאו מהמקום בשלמותם, כאשר כל ממצא הוצא מהמקום בזהירות רבה, צוייר ותועד, וחשף מאחוריו שלל כלים נוספים. הכלים ממוספרים, ומיקומם המדוייק בערימה מתועד לצורך מחקר עתידי.  לגברי הארכיאולוגים, ניכר כי בסידור הכלים בבור הושקעו מחשבה וזמן: כלים מסוגים שונים הוטמנו בנפרד זה מזה.

 

לארכיאולוגים ד"רואן-דן-ברינק ועד, השערות שונות לגבי מטרת הבור. "בתקופה זו - לפי המקרא, בני ישראל עדיין היו במצריים או במדבר, ונראה שהכלים שימשו לפולחן פגאני, של אלילים. בתקופה זו, היה נהוג שלכל עיר היה מקדש משלה, שבו היה השתמשו בכלים מיוחדים לפולחן.
בסוף תקופת הברונזה המאוחרת (התקופה הכנענית)  פקדו חורבנות את האזור, ובכללן תל קשיש - שחרבה בשריפה עזה ותל יוקנעם הסמוך. לפיכך, אחת ההשערות היא שהטמנת הכלים נועדה לשמור עליהם מפני החורבן הקרב. 
אפשרות נוספת היא שמדובר בכלי פולחן ששימשו במקדש והוטמנו לאחר שיצאו משימוש: מאחר שהכלים היו שייכים לטקס פולחני הוקצה להם מקום הטמנה מיוחד, והם לא הושלכו לזבל בניגוד לכלים אחרים.
 
מחברת נתיבי הגז נמסר: "אנו שמחים לשתף פעולה עם רשות העתיקות. אין זו הפעם הראשונה בה אנו מוצאים לאורך תוואי הצינור ממצאים המתגלים כבעלי ערך היסטורי. החברה שמחה לקחת חלק בהצלחתו של פרויקט מיוחד מסוג זה".
 
בכוונת רשות העתיקות להציג את הממצאים המיוחדים לציבור עוד בשנה הקרובה, בתערוכה במסגרת אירועי ה-20 להווסדה. הודעה על פתיחת התערוכה תמסר בנפרד.

מאמרים נוספים ...
להודעות