שיתוף הפעולה הפורה בין עיריית יקנעם לבין רשות העתיקות יורחב השנה, במטרה להביא לשימור ולשחזור הביצורים בתל יקנעם בעל המורשת המפוארת. כספי העירייה יושקעו בעבודות שימור, פיתוח וההמחשה באתר. לעבודת השימור יגויסו בני המקום, דרך לשכת התעסוקה בעיר.
 
עבודות השימור בתל יוקנעם יכללו את שרידי המצודה הצלבנית ואת חומת הסוגרים של הביצורים מתקופת מלכי ישראל, וכן עבודות קירוי, שבילים, תצפית ושילוט, שייעשו בשיתוף בתי הספר. 
כן יוסדרו לקהל וישומרו "מגדל עוז וה"מגדל הדו קומתי". בשנה הבאה יושלמו עבודות הפיתוח באלמנטים להמחשה ולהפעלה שיהוו מוקד משיכה באתר.
 
ראשית היישוב יקנעם בתקופת הברונזה הקדומה, והוא נמשך ברציפות עד עצם היום הזה. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בתל בעבר נתגלו שכבות יישוב רבות, המעידות כי אנשים רבים וחשובים חלפו כאן. מיקומו על צומת דרכים ראשי ותנאי המחיה סביבן הביאו לכך שעברו בו כובשי הארץ כגון: יהושוע, דוד המלך בלוואדין הצלבני, דאהר אל עומר ועוד. במטרה להפוך את התל לאתר ביקורים בינלאומי אשר ימשוך אליו תיירים רבים, יוצבו בתל עמדות הסברה, בהן ניתן יהיה לשמוע על ההסטוריה של המקום במספר שפות. בנוסף, יחולק חומר הסברה וייעשו מאמצים לפתוח במקום מרכז מבקרים.
 
העבודות צפויות להסתיים תוך 10 חודשים, שלאחריהם יפתח התל לקהל הרחב ויוצגו בו הממצאים החדשים.
 
ערן חמו, מנהל המחלקה לביצוע פרויקטי שימור ברשות העתיקות, הציע שגיוס העובדים בפרוייקט יהיה מתושבי יקנעם במטרה לעזור לתושבי העיר ולשלבם בפעילות החינוכית של התל.
 
ראש העיר, מר סימון אלפסי, אמר ש"עיריית יקנעם משקיעה רבות בפיתוח ושימור תל יקנעם כחלק ממדיניות שימור העבר של יקנעם העתיקה, והעברת המורשת לדורות הבאים. עד היום הושקעו כמליון שקלים בפרויקט שימור התל. אנחנו נמצאים בהכנת תכנית שמחברת את העבר עם העתיד, כאשר המטרה היא ליצור רצף מתל יקנעם לאורך הפארקים בעיר, קרי - ליצור טיילת אחת גדולה בה יושמו גם עמדות הסברה סיפור. לאחר סיום כל העבודות יוכלו תיירי חוץ בכלל, ותושבי יקנעם בפרט, לבוא וליהנות מההיסטוריה, מהנוף ומהפארקים".