רשות העתיקות מתאבלת על מותו בטרם עת של פרופ' אהוד נצר ז"ל, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מבכירי הארכיאולוגים של ארץ ישראל.
פרופ' נצר תרם תרומה מכרעת למחקר הארכיאולוגי בא"י בתקופת הבית השני. חפירותיו הנרחבות בארמונות ובמבצרים של שליטי החשמונאים ושל המלך הורדוס היוו פריצת דרך מהפכנית במחקר הארכיאולוגי לתקופה זו.
ספריו הרבים על מצדה, יריחו, ההרודיון, קיסריה ומפעלים נוספים של החשמונאים ושל הורדוס מהווים דוגמה ומופת להבאת פירות עבודת השדה לידיעת הקהילייה המדעית והציבור הרחב.
תלמידיו הרבים, בהם גם מבכירי הארכיאולוגים ברשות העתיקות, רואים בו מורה דרך בעבודתם המדעית וינצרו את זכרו עוד שנים רבות.