בחפירות ארכיאולוגיות שעורכת רשות העתיקות ביוזמת עיריית ירושלים וחברת מוריה-החברה לפיתוח ירושלים, לפני הקמת מקווה טהרה לגברים ברובע היהודי בירושלים, נחשפה בריכת רחצה, חלק מבית מרחץ רומי מהמאות 2-3' לסה"נ.
 
לדברי ד"ר עופר שיאון, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, "הופתענו לגלות, ממש מתחת למקום המיועד להקמת מקווה, מבנה עתיק של בית מרחץ. במהלך החפירה נחשפו מספר אגני רחצה בדופן בריכה מדורגת ומטויחת. אריחי המרחץ הטבועים בחותמי הלגיון העשירי "פרטנזיס" - LEG X FR ונמצאו באתרם, מעידות שהם בוני המבנה. מאות רעפי החרס שנמצאו על רצפות הבריכה מעידים כי היא היתה מקורה. נראה שבית המרחץ שימש את חיילים אלה, שהתיישבו במקום אחרי דיכוי מרד בר כוכבא בשנת 135 לספירה, עם הקמת העיר האלילית "איליה קפיטולינה". ידוע, שמחנה הלגיון העשירי פעל בתחומי העיר העתיקה של היום - יתכן שבאזור הרובע הארמני, ומציאת בית המרחץ באזור הרובע היהודי, הקרוב מחזקת הנחה זו."
 
ד"ר שיאון מוסיף, כי "תגלית ייחודית מעניינת נוספת שגרמה להתרגשות בחפירה היא טביעת רגלו של כלב - יתכן שהיה שייך לאחד החיילים, שהוטבעה על חותמת הלגיון שעל אחד הרעפים - נראה שבאופן מקרי או כאקט הומוריסטי."
 
לדברי יובל ברוך, ארכיאולוג מחוז ירושלים ברשות העתיקות, "מדובר בתגלית חשובה למחקר של ירושלים. למרות חפירות ארכיאולוגיות נרחבות ביותר שבוצעו ברובע היהודי, עד כה לא התגלה בו ולו מבנה אחד של הלגיון הרומי. היעדר הממצא, הוביל למסקנה ש'איליה קפיטולינה',העיר הרומית שקמה אחרי חורבן ירושלים, היתה קטנה ושטחיה היו מוגבלים. הממצא החדש, לצד ממצאים נוספים מהשנים האחרונות, מעיד שהיא היתה גדולה יותר ממה שהערכנו קודם. למידע על 'איליה קפיטולינה' יש ערך רב מאוד במחקר על ירושלים, משום שהיא זו שקבעה את אופייה ומראה הכללי של ירושלים העתיקה כפי שהיא מוכרת גם בימינו. לפי המבנה שלה נקבע מתאר החומות ומיקום השערים עד עצם היום הזה."
 
לדברי אלכס ויסמן , מנכ"ל מוריה: "חברת מוריה מברכת על התגלית החשובה שמסייעת במחקר על ירושלים. מוריה תמשיך לפעול יחד עם עיריית ירושלים ורשות העתיקות במטרה לשמר את הישן במקביל ליצירה החדשה."