מזה כשבע שנים עוסקים חוקרי רשות העתיקות בניקוי כמויות העפר העצומות, שהצטברו בתוך תעלת הניקוז משלהי ימי הבית השני. תוואי תעלה זו עוקב אחרי עמק הטירופיון. התעלה ממוקמת מתחת לרחוב המרכזי המרוצף והמדורג שחצה את העיר ירושלים, בסמוך לכותל המערבי בצפון ועד לבריכת השילוח שבעיר דוד בדרום (יודגש שהתוואי אינו עובר מתחת למתחם הר הבית).

שני קטעים מתעלת הניקוז ידועים זה מכבר:

- קטע צפוני שהתגלה בשנת 1867 ע"י הבריטי צ'רלז וורן מתחת לרחוב המרוצף הקדום שליד 'קשת רובינסון' . קטע זה נבדק מחדש בידי פרופ' בנימין מזר (1968-75) ובידי רוני רייך ויעקב ביליג (1994-96) ב"גן הארכיאולוגי" מרכז דוידסון.

- קטע דרומי התגלה בידי הארכיאולוגים פ' בליס וא' דיקי (1894-97) ליד בריכת השילוח בקצה הדרומי של עיר דוד, כ-600 מ' מדרום .

מזה כשנתיים מסיירים עשרות אלפי מבקרים בחלק הדרומי של תעלת הניקוז ובקצה הרחוב המרוצף אשר נפתחו לציבור.

"החפירה הארכיאולוגית והמחקר שלצידה אישרו באופן סופי את הסברה ששני הקטעים הם חלק מתעלת ניקוז אחת, כאשר ניקוי התעלה מכוון עיר דוד בדרום התחבר עם התעלה שליד 'קשת רובינסון' " אומר פרופ' רוני רייך.

הגילוי המרכזי והמונומנט העיקרי בחפירה ארכיאולוגית זו הוא הרחוב המרוצף שהתעלה הגדולה עוברת מתחתיו. ברחוב זה הלכו תושבי ירושלים ועולי הרגל בעת העתיקה.
קטעים אחדים מן הרחוב הזה נחשפו וידועים לאורך התוואי. תעלת הניקוז שעוברת מתחת לרחוב נחשפה כעת במלוא אורכה (כ-600 מ'). "יש בתעלת הניקוז עדות לכך שפרנסי העיר, לפני כאלפיים שנה, דאגו לרווחת התושבים ולעולי הרגל. בעת העתיקה הוליכה התעלה בעיקר מי גשמים שנוקזו מרחבי העיר, כדי שלא יצטברו ושלא יהוו מטרד לציבור" מוסיף פרופ' רייך. בחינת התעלה מצביעה על ההשקעה הרבה בבנייתה. בחלקה הצפוני היא חצובה בסלע ומקוּרה בקמרון אבן מאורך, ואילו בהמשכה הדרומי היא בנויה ומקוּרה בלוחות אבן שטוחים.

וכך מספר יוסף בן מתתיהו: " ואחרי אשר המיתו הרומאים חלק האנשים היוצאים אליהם ואת שאריתם לקחו בשבי חקרו למצוא את המורדים המסתתרים במנהרות וקרעו את שכבת האדמה אשר על גבן ואת כל הנופלים בידם היכו לפי חרב " (מלחמות היהודים ו ט ד).