הפסל היפיפה מיוחס ככל הנראה לאלת הבריאות היגיאה והוא מציג אותה עם שד אחד חשוף. במיתולוגיה היוונית ובמיתולוגיה הרומית היגיאה הייתה אלת הבריאות, הניקיון ומאוחר יותר גם אלת הירח. להיגיאה היה תפקיד חשוב במסורות שנבנו סביב דמות אביה, אסקלפיוס. בדרך כלל נלווה להיגיאה אחיה, טלספורוס. משמה של היגיאה ומתפקידה נגזר המושג היגיינה.

מרשות העתיקות נמסר כי באותו המקום ממש חשפה הסערה הגדולה של חודש דצמבר שרידי מבנה מונומנטאלי. לא מן הנמנע שהפסל שהתגלה ופריטים אדריכליים נוספים שנמצאו ונחשפו עמו, השתייכו לאותו מבנה.

 

הפסל שהתגלה על ידי אזרח שטייל בחוף הועבר למשרדי רשות העתיקות בקיסריה יחד עם בסיס עמוד שחשפה הסערה, שם עתיד הפסל לעבור טיפול ושיקום.