רשות העתיקות ביצעה באחרונה חפירות הצלה בקברים קדומים אשר נתגלו במהלך עבודות פיתוח במתחם מלון עדן העתידי, הממוקם בסמיכות למתחם אנדרומדה שביפו.

 

ראוי לציין כי עוד בשנים 1993-1994 נערכו במתחם אנדרומדה חפירות הצלה מטעם רשות העתיקות. במהלך החפירות, נחשף בית קברות המיוחס ומתוארך לתקופות הפרסית עד הביזאנטית. מרבית הקברים נחצבו בסלע הכורכר. כן נתגלתה קבורת קנקן של עובר, מתקופת הברונזה התיכונה ב' (מאה 18-20 לפני הספירה). הממצא מהקברים מעיד באורח חד משמעי על אוכלוסייה פגאנית שחיה באזור.

 

מרשות העתיקות מוסרים כי במתחם מלון עדן ביפו נוהלו שלוש עונות חפירה מקדימות בין השנים 2007-2008 מטעם רשות העתיקות. שטח החפירה נחפר עד לסלע האם בו זוהו 30 קברים מסוגים שונים ואנומליות החצובות בסלע הכורכר. בשלב זה הוחלט על ידי היזם להפקיד את חפירת הקברים לידי המכון הישראלי לארכיאולוגיה על שם סוניה ומרקו נדלר של אוניברסיטת תל-אביב.

 

במהלך שנת 2010 נערכה חפירת הצלה על ידי מאיר אדרעי, מטעם המכון הישראלי לארכיאולוגיה. בחפירה נתגלו קבורות מטיפוסים שונים ביניהם קבורות קנקן, קבורות מהמורה, קברי שוחה חצובים וככל הנראה מערת קבורה שתקרתה התמוטטה. כל הקבורות, למעט מערת הקבורה תוארכו לסוף התקופה הפרסית (המאה הרביעית לפני הספירה) ומערת הקבורה תוארכה לתקופת הברונזה המאוחרת (המאה ה- 14 לפני הספירה). בין הממצאים בלטה השכיחות הגבוהה של עצמות חזיר (בעיקר לסתות של חזירים בהקשר של ועם הנקברים). מדובר בשרידים של חזירים מבויתים, שהונחו כתקרובת לכבודם של הנקברים. מנהגי קבורה עם מנחות חזירי בית צעירים הינו מנהג נפוץ בקרב אוכלוסיות פגאניות במספר רב של אתרים בישראל הקדומה. תופעה זו ממשיכה להתקיים גם בתקופה הפרסית ובהמשך בתקופה ההלניסטית.

 

כעת, במהלך המשך עבודות הפיתוח שנערכו על ידי היזם,  מדווח ארכיאולוג מרחב מרכז מטעם רשות העתיקות,  נתגלו על ידי מערך הפיקוח של רשות העתיקות  קברים מטיפוסים שונים הכוללים: קברי שוחה, קברי ארגז, מערכות קבורה, מתקנים ואנומליות המתפרסות על פני שטח נרחב. בין הממצאים גם עצמות חזירים. בתום החפירה נמסרו הנקברים לנציג מוסמך של משרד הדתות שהיה נוכח בשטח במהלך החפירות, לשם העברתם לקבורה חלופית.