המחלקה לחינוך חברתי ערכי בעיריית חיפה , מחלקות החינוך של רשות העתיקות והמוזיאון הימי חברו יחד בהעברת תוכנית חינוכית הכוללת סדרת מפגשים בנושא תל שקמונה . התוכנית תורמת לקידום הקשר של תלמידי העיר חיפה לתל שקמונה כאתר ארכיאולוגי הקרוב לביתם והגברת המודעות לשמירה על עתיקות הארץ.

בתוכנית השתתפו השנה קבוצת מנהיגות ירוקה מקרב התלמידים בי"ס "נופים", כיתה מואצת
מחטיבת ביניים "חוגים", תלמידי בית הספר ממ"ד מוריה ותלמידי כיתה ה' מבית הספר עין הים.
המפגש הראשון התקיים בשטח בתי הספר במסגרתו מדריכי מרכז ארכיאולוגי של רשות העתיקות חשפו את התלמידים לעולם הארכיאולוגיה בליווי ממצאים אותנטיים ,מצגת הממחישה את היווצרותו של תל ארכיאולוגי ודוגמאות מתוך פעילותה של רשות העתיקות בסביבת חיפה. הילדים הופעלו בסדנת חקר ממצאים ויצרו מודל של תל בשקפים על פי תקופותיו של תל שקמונה.

במפגש השני התלמידים ביקרו בתל שקמונה, צוידו בכלי עבודה ארכיאולוגיים, ערכו פעילות שיקום אתר כגון ניקיון שרידים מצמחיה, הוצאה של חומרים המזיקים לאתר וגורמים להתפוררותו ובכך חוו את פעילות השימור העוסקת במניעת בלייה של אתרי עתיקות.

במפגש המסכם של התוכנית התלמידים ביקרו בתערוכת הקבע במוזיאון הימי הלאומי המציג ממצאים מחפירות שקמונה, נחשפו לתהליך ההופך ממצא ארכיאולוגי למוצג מוזיאוני בהדרכת צוות המוזיאון תוך שימוש במשחקי גלריה ודפי חקר המעודדים למידה מתוך התבוננות במוצגים.