שני המסמרים המוצגים בסרט של הבמאי שמחה יעקובוביץ הם מסמרים שהיו מונחים עד שלהי שנות ה-70 במעבדתו של פרופ' ניקו האס בביה"ס לרפואה בירושלים, ואתרם המקורי אינו ידוע – כך מבהיר ד"ר צבי גרינהוט, מנהל תחום טיפול בממצאים ברשות העתיקות.

ד"ר גרינהוט שולל את טענותיו של הבמאי שמחה יעקובוביץ' שקיים ב-13 באפריל מסיבת עיתונאים בה טען כי חשף ומצא את המסמרים שבהם נצלב ישו בתוך תיבה במערת קבורה בירושלים.

ד"ר גרינהוט מרשות העתיקות מבהיר כי בעקבות פציעתו הקשה של פרופ' האס בתאונת דרכים בשנת 1975, נתבקש מר ג'ו זיאס, האוצר הממונה על אוצרות המדינה והאחראי לאנתרופולוגיה הפיזית ברשות העתיקות בשעתו, להעבירם, בסוף שנות ה-70, ממעבדתו של פרופ' ניקו האס בביה"ס לרפואה בירושלים, לאוצרות המדינה שבאחריות אגף העתיקות והמוזיאונים במוזיאון רוקפלר בירושלים.
מסמרים אלו היו בפיקוח, אחריות ומשמורת של אוצר זה למשך כ-15 שנה, עד שהעבירם בתחילת שנות ה-90, בכפוף להוראת מנהל רשות העתיקות דאז, למחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב שם הם שמורים עד היום.
העובדה שהמסמרים המופיעים בסרט הם ללא כל רישום או סממן מזהה וזאת בניגוד למתואר בדו"ח החפירה הראשוני של חופר האתר מחזקים את העובדה שמדובר במסמרים שלא הגיעו מחפירה מסודרת.
אשר על כן, הטענה המוצגת בסרט, שייתכן ומקור המסמרים המצויים במעבדה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ומוצגים בסרט הוא ממערת קיפא שנתגלתה ביער השלום בשנת 1990, אין לה כל תימוכין ובסיס עובדתי והנתונים מלמדים בדיוק מתי ומניין הגיעו למעבדה זו.