Israel Antiquities Authority
נגישות

שוחזר ה"כתר" של שער שכם (אוגוסט 2011)


במשך מאות שנים, כאשר הגיעו המבקרים לירושלים ונכנסו לעיר דרך שער שכם - הגדול והמפואר שבשערי ירושלים, הם הביטו מעלה וראו את "הכתר" הגדול שבנה סולטאן סולימאן בראש השער בשנת 1538. אך בשנת 1967, במהלך קרבות מלחמת ששת הימים, ספג השער פגיעות קשות והכתר נפגע. כעת, מסיימת הרשות לפיתוח ירושלים, בשיתוף עם רשות העתיקות ובמימון משרד ראש הממשלה, פרויקט מקיף לשיקום שער שכם, ובמסגרתו נוקה השער מעקבות הזמן ועיטוריו שוחזרו, ובהם גם ה"כתר" המפואר שבראש השער.
 
כאשר ניגשו עובדי מינהל השימור של רשות העתיקות לשחזור את עיטורי שער שכם, הם נעזרו בתמונות של השער מראשית המאה ה-,20 מהימים בהם שלטה האימפריה הבריטית בירושלים. בתמונות נראה השער במלוא תפארתו, כשהכתר של אשנב הירי המרכזי בראשו, ועל בסיס זה ניגשו המשחזרים למלאכה. ה"כתר" עבר במסגרת העבודות ייצוב הנדסי באמצעות 11 עוגנים אשר עיגנו אותו לליבת החומה. במקביל, שוחזרו ארבע אבני העיטור במלואן, ותקרתו קורתה מחדש בלוחות אבן כבעבר, על בסיס הצילומים ההיסטוריים.
 
"העיר העתיקה בירושלים היא מוקד התעניינות מכל העולם ומוקד המשיכה התיירותי מספר אחת בישראל," אומר מנהל אגן העיר העתיקה ברשות לפיתוח ירושלים אלעד קנדל, "החומות והשערים הם הדבר הראשון שרואה כל מי שמגיע לעיר העתיקה, ולכן חשוב לנו שהתיירים, גם אלה שמבחוץ וגם תיירות הפנים, יוכלו לראות את העיר בתפארתה", מסכם קנדל.
 לדברי אבי משיח, אדריכל הפרויקט מטעם מינהל השימור של רשות העתיקות, "העבודה בשער שכם היתה מאתגרת במיוחד, שכן מדובר בשער השוכן בפתחו של שוק סואן והומה. כל העבודות במקום בוצעו תוך הידברות עם סוחרי השוק, וכדי למנוע פגיעה במסחר, בוצעו חלק מהעבודות החל בסגירת הדוכן האחרון בשעה 22:00, ועד לשעות המוקדמות של הבוקר, טרם פתיחת המסחר. בשל יפיו של שער שכם, הוא גם השער המתועד ביותר מבין שערי ירושלים, והחומר התיעודי והצילומים הרבים שלו, אפשרו שיחזור מדוייק של מראו. כל עיטור ועיטור נחקר על כל קימוריו ושוחזר על ידינו עד לפרט הקטן ביותר, על מנת לאפשר חוויה שלמה ומלאה למבקרים בשער".
 
לפני כ-4 שנים החלה הרשות לפיתוח ירושלים בפרויקט לשיקום ושימור חומות העיר העתיקה בירושלים, בשיתוף מינהל השימור של רשות העתיקות, המבצע בפועל את העבודות על החומות, ובמימון משרד ראש הממשלה. במסגרת העבודות נעשו עבודות לאורך כל חומת העיר העתיקה והשערים משער האשפות לכיוון שער ציון, שער יפו, השער החדש וכאמור שער שכם. כעת נמצאות העבודות על החומה באזור הפינה הצפון מזרחית של העיר העתיקה, והן אמורות להסתיים לקראת סוף השנה.
 
העבודה על החומה כללה שימור, הסרת סכנה ושיקום מרכיבים בחומה. וכן סריקה באמצעות קרן לייזר לצורך מדידה מדוייקת של החומה ובמיוחד בשערים, שנסרקו ונלמדו ברמת האבנים הבודדות.
 
הרשות לפיתוח ירושלים ורשות העתיקות שמחות לאפשר למבקרים בשער שכם ליהנות מיפי השער במלוא הדרו, ולחוות אותו בדיוק כפי שחווה הציבור במשך 460 שנה, עד לפגיעה בשער בשנת 1967.

מאמרים נוספים ...
להודעות