Israel Antiquities Authority
נגישות

גן ארכיאולוגי נחנך בביה"ס ניצני אשכול (נובמבר 2011)


גן ארכיאולוגי חדש נפתח אתמול (ב', 31.10) בבית הספר ניצני אשכול שבתחום המועצה המקומית אשכול. הגן קם באדיבות רשות העתיקות והמועצה המקומית אשכול, בשיתוף בית הספר
גן ארכיאולוגי חדש נפתח אתמול (ב', 31.10) בבית הספר ניצני אשכול שבתחום המועצה המקומית אשכול. הגן קם באדיבות רשות העתיקות והמועצה המקומית אשכול, בשיתוף בית הספר.
 
אירוע הפתיחה החגיגי כלל הופעות של תלמידי בית הספר סיור בחצר הארכיאולוגית, ופעילות הפקת שמן זית באמצעים עתיקים.
 
בגן הארכיאולוגי החדש הוצבו פריטים ארכיאולוגים המייצגים את החקלאות והתעשיות הקדומות בארץ ישראל בכלל, ובאזור הנגב בפרט. 'דגן, תירוש ויצהר' הם שלושה גידולים עיקריים בחקלאות הבעל הים תיכונית. בימי קדם עסקה רוב האוכלוסייה בחקלאות, וחלק ניכר מזמנם וממרצם של מרבית בני האדם הוקדש לגידול ולעיבוד צמחים אלו.
 
בגן הארכיאולוגי מוצגים מתקני אבן ששימשו לטחינת הדגן ולהפקת שמן זית - שניים מענפי הייצור המרכזיים בכלכלת ארץ ישראל בימי המשנה והתלמוד (המאות הא'- הו' לספירה).  כמו כן, בתצוגה פריטים הכוללים מפרכה לריסוק הזיתים, ומכבש סחיטה וגת, שהינם העתק מדעי לפריטים המקוריים, ומיועדים להפעלה ע"י התלמידים. עבודה זו בוצעה ע"י חברת "יהושע דריי שחזור טכנולוגיה עתיקה".
לדברי עדנה אייש, אוצרת התערוכה מטעם רשות העתיקות, "הגן מאפשר קשר ישיר ומוחשי עבור התלמידים ללימודי הארכיאולוגיה בבית הספר, ובדרך זו נחשף ציבור התלמידים לעברה ולהיסטוריה של ארץ ישראל.
 
את הפרויקט ניהלו חוה ברק ואורטל חיימי מביה"ס ניצני אשכול.

מאמרים נוספים ...
להודעות