רשות העתיקות פרסמה מכרז לביצוע עבודות לבניית הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל.
בכך, יוצא שלב ב' של הפרויקט הענק לדרך, לאחר שהושגו הבנות עם מנהל מקרקעי ישראל ביחס לגובה התשלום על הקרקע המיועדת לבנייה.

לפני מספר חודשים הסתיים שלב א' של הפרוייקט, שארך שנה, ובמסגרתו נחצבה הקרקע באתר עד לעומק של 36 מ' - ע"י חברת האחים ברדריאן. לפי תכנוני הרשות, עד חודש אפריל 2012 ייבחר קבלן לפרוייקט, ויחלו העבודות להקמת המבנה בשטח שנחצב.

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל, שתתפרש על שטח של 35,000 מ"ר, מוקמת בגבעת המוזיאונים בירושלים - בין מוזיאון ישראל למוזיאון ארצות המקרא, והיא תשקיף על הגן הבוטני ועל קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים. מדובר במיזם הגדול והחשוב המוקם בירושלים בעשור הנוכחי - לתפארת העיר ירושלים ומדינת ישראל, כמדינה שוחרת תרבות ומורשת.

לטובת הקמת הקריה, שתוכננה ע"י האדריכל משה ספדי, גויסו עשרות מליוני דולרים מ-26 תורמים ומהמדינה. הקריה תשמש כמרכז ארצי לאיסוף, שימור, לימוד, המחשה וחשיפה של חומר ארכיאולוגי מארץ ישראל. היא תהווה את המרכז הגדול ביותר בעולם להצגת המורשת הארכיאולוגית של א"י, על כל תרבויותיה, ותהווה בית לארכיאולוגים ולשוחרי הארכיאולוגיה מהארץ ומהעולם.

בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של א"י יוקם גם המרכז העולמי למגילות ים המלח, שיכלול את מעבדות השימור של המגילות, מרכז אכסון בתנאי אקלים מבוקר - עבור יותר מ-15,000 קטעי מגילות, ספרייה שתוקדש לנושא, וגלריה לתצוגות של עבודת השימור המורכבת שמבצעות משמרות רשות העתיקות.

כמו כן, יוקמו במתחם הספרייה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל – שתהיה הגדולה ביותר במזרח התיכון, אודיטוריום לכנסים בתחום, משרדי הנהלת רשות העתיקות, בית קפה, וגן ארכיאולוגי, שישקיף על האזור. 

ניתן לצפות באתר האינטרנט באנגלית של הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל