הבוקר (ד', 14/3) פורסמה הכרעת הדין בתיק התביעה - מדינת ישראל כנגד עודד גולן, רוברט דויטש ואחרים ת.פ 482/04.

בתגובה להחלטת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אהרון פרקש, מוסרת רשות העתיקות:

רשות העתיקות מכבדת את פסיקות בית המשפט. הרשות מברכת על מאמצי פרקליטות מחוז ירושלים בתיק וגאה בנחישות המדינה לדאוג לאינטרס הציבורי הרחב בארץ ובעולם, הקובע כי אסור להתערב בדברי הימים של העמים שחיו וחיים בארץ ישראל .
הפרקליטות הביאה להרשעת נאשם אחד בתיק זה בעבר, והיום זיכה בית המשפט מחמת הספק את עודד גולן בעבירות הזיוף והמרמה, והרשיע אותו בשלושה סעיפים בעבירות על חוק העתיקות ובהחזקת רכוש החשוד כגנוב. בחלק מהעבירות בוטלו האישומים בשל התיישנות. לדברי השופט, "האמת הצרופה לא היתה נר לרגליו של גולן".

במהלך המשפט הוצגו לשופט מסקנות ועדת מומחים של רשות העתיקות והאוניברסיטאות, שקבעה באופן חד משמעי כי הממצאים הינם מזוייפים. בית המשפט נדרש להכריע בסוגיות מקצועיות בתחום הארכיאולוגיה – שאינן עולות חדשות לבקרים בבית המשפט. מאחר שבמשפט הפלילי צריך להוכיח את אשמתו של אדם מעבר לספק סביר, זוכה גולן. יחד עם זאת, הדגיש השופט כי לא ניתן לקבוע שהממצאים שהוצגו במשפט – ובהם הגלוסקמה ו'כתובת יהואש', אינם מזוייפים.

לדברי רשות העתיקות, התועלת מהעלאת הנושא על סדר היום היתה אדירה והביאה לשינוי דרמטי בהתנהלות המחקר הארכיאולוגי בארץ ובעולם: פרסומים מדעיים של ממצאים שהגיעו משוק העתיקות כמעט שאינם מתקיימים ללא ידיעת מקום גילויים המדויק; כן הופסק כמעט כליל הסחר בתעודות כתובות וחותמות שמקורן משוד עתיקות בלתי חוקי – דבר שהוביל לירידה דרמטית בהיקף שוד העתיקות בישראל באתרים מתקופת המקרא. כמו כן, שונו כללי האתיקה הנהוגים במחקר וגובשו כללים ל'עשה ואל תעשה' בתחום פרסום הממצאים. בנוסף, פותחו שיטות חדשות לבדיקת ממצאים ארכיאולוגיים תוך הסתמכות על שיטות מחקר ממדעי הטבע, ואספנים רבים פנו למדינה והעמידו את אוספיהם לבדיקה ולרישום.

רשות העתיקות תמשיך להלחם בשודדי ובזייפני העתיקות, על מנת להבטיח שהאמת ההסטורית של שלוש הדתות תשמר לדורות הבאים.