מטמון עשיר ומרשים, ובו תכשיטים ומטבעות כסף וזהב מהתקופה הרומית, נחשף לאחרונה בחפירת הצלה שערכה רשות העתיקות באזור קריית גת ובמימון י.ש. גת - החברה הכלכלית לניהול פארק התעשייה בקרית גת.

בחפירה נחשפו שרידי חדרי מבנה מהתקופה הרומית והביזנטית. בחצר המבנה הובחן בור שנחפר באדמה ומולא מחדש. להפתעת הארכיאולוג, נתגלה בבור מטמון מרהיב ועשיר באיכותו, עטוף באריג בד, ממנו נותרו על הממצאים, פיסות אחדות.

לדברי הארכיאולוג אמיל אלג'ם, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, "המטמון המרהיב כולל תכשיטים מזהב, ובהם עגיל צרוף ביד אמן בדגם של פרח וטבעת עם אבן יקרה ועליה חותם של אלה עם כנפיים, שני מקלות מכסף שיתכן ושימשו לאיפור, וכן כ- 140 מטבעות מזהב וכסף. המטבעות שנמצאו הם מימי הקיסרים הרומיים נירון, נרווה וטריאנוס, ששלטו באימפריה הרומית בין השנים 54 – 117 לספירה. על המטבעות מתנוססים דיוקנאות של הקיסרים, ובצידם האחר מופיעים תיאורי פולחן הקיסר, סמלי אחוות הלוחמים, ואלים מהמיתולוגיה, כיופיטר היושב על כס או יופיטר מחזיק ברק בידו."

המטמון הוצא מן השטח והועבר לטיפול במעבדות הטיפול בממצאים של רשות העתיקות בירושלים.