חיפה היא "עיר עם עתיד", אבל יש לה גם עבר עשיר. מאות תלמידים ברחבי העיר נגעו השנה בהסטוריה של חיפה במסגרת פעילות באתר הארכיאולוגי תל שקמונה, השוכן בפאתיה הדרומיים.

בתל שקמונה שרידי שכבות יישוב קדומות, ובהן גם שכבת היישוב המקראית, המקבילה לתקופת יהושע וההתיישבות הישראלית.

פרויקט אימוץ האתר נמשך מזה שלוש שנים. בשנת הלימודים האחרונה - תשע"ב השתתפו בתכנית תלמידי כיתות נבחרות מבתי ספר בשכונות הקרובות לתל שקמונה, בהן בי"ס חופית שבשכונת שער העלייה, בי"ס נירים שבשכונת נווה דוד, בי"ס אלמאסר, בי"ס אל חיוואר, ובי"ס עין הים, המרחיב בכל שנה את הלמידה על האתר במסגרת שיעורי בית הספר הקבועים. כך, הפכו תלמידי בית הספר למדריכים, והם מציגים את האתר בפני קבוצות תלמידים אורחות.

פעילות אימוץ האתר החלה בלימוד בכיתות, בו נחשפו התלמידים לעולם הארכיאולוגיה, ונמשכה אל תוך העבודה בשטח: התלמידים סיירו בסביבת האתר ובתל שקמונה, למדו על השרידים במקום באמצעות הפעלות ומשחקים, צוידו בכלי עבודה ארכיאולוגיים וביצעו באתר פעילות שיקום וניקיון של שרידי העתיקות והשטח מצמחיה ומפסולת שהושלכה בו בעבר.

לדברי גלית גפן, מדריכה פרויקט תל שקמונה במרכז ארכיאולוגי של רשות העתיקות: אנו מברכים על שיתוף הפעולה המבורך עם עיריית חיפה, שמעודד למידה על מורשת העבר ועל הסביבה הארכיאולוגית, ומקרב את המשתתפים לנושא חשיבות השמירה על עתיקותיה של העיר חיפה.