בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות לפני סלילת המשך כביש 6 לכיוון דרום ע"י חברת כביש חוצה ישראל, נחשפו שרידיהם של שני מקוואות טהרה ושני מבני ציבור מהתקופה הביזנטית (מאה 6 לספירה) ששימשו את היהודים הרבים שחיו ביישוב הגדול שהתקיים במקום. מבני הציבור הגדולים שנחשפו, בנויים באבני גזית מסותתות, ולשניהם שרידי במה הצמודה לקיר, ופונה לכיוון ירושלים.

לדברי ניר שמשון – פארן, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, "נראה כי מבני הציבור, על פי אופיים וכיוונם, שימשו כבתי כנסת או בתי מדרש. היישוב שנחשף נמצא במרחק של כ- 8 ק"מ מבית הכנסת שבחורבת רימון מן התקופה הביזנטית. על פי העדויות שהתגלו בחפירה, היישוב היהודי ננטש בצורה מסודרת בסוף המאה ה-6 או תחילת המאה השביעית לספירה, עם הכיבוש האיסלמי. כמאה שנים מאוחר יותר, הוקם במקום יישוב חדש, שתושביו לא התחשבו בשרידים הקדומים. על כך מעידות רצפות שכיסו את אחת מהמקוואות ואת חלק ממבני הציבור".

לאור חשיפת השרידים המרשימים החליטה הנהלת כביש חוצה ישראל, לשמר את הממצאים ולאפשר את הצגתם לקהל בדומה לפעולות שימור שנעשו במקטעים קודמים לאורך כביש 6. בימים אלו הסתיימה החפירה, וציוותי שימור של רשות העתיקות נערכים להתחלת פעולות השימור.