בחפירה הארכיאולוגית שמנהלת רשות העתיקות ליד הכותל המערבי באזור קשת רובינסון שבגן הארכיאולוגי ירושלים, נחשף לאחרונה בור מים קטן השייך למבנה. בתוך הבור נמצאו שלושה סירי בישול תמימים, וכן נר חרס קטן, המתוארכים לתקופת המרד הגדול.
הכלים נמצאו בתוך תעלת הניקוז שנחשפה במלואה מבריכת השילוח שבעיר דוד ועד לתחתית קשת רובינזון.

לדברי אלי שוקרון, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, "זו הפעם הראשונה שאפשר לקשור את הממצא הארכיאולוגי לסוגיית הרעב בירושלים בתקופת המרד במצור. סירי הבישול השלמים ונר החרס, מעידים שאנשים ירדו אל תוך הבור ואכלו שם את האוכל בסתר, מבלי שאף אחד יכול לראות אותם - כדברי יוסף בן מתיתיהו".

בספרו "תולדות מלחמת היהודים ברומאים" מתאר יוסף בן מתיתיהו את המצור הרומאי על ירושלים, ובעקבותיו - הרעב הכבד ששרר בעיר הנצורה.בתיאורו הדרמטי הוא מספר על המורדים היהודים, המחפשים אוכל בבתי בני עמם היהודים בירושלים. אלה, מספר בן מתיתיהו, החביאו את האוכל שהיה ברשותם מחשש מגזל המורדים, ואכלו אותו במקומות נסתרים בבתיהם.

"טירוף המורדים התעצם בד בבד עם הרעב..........משלא נמצאה תבואה (לפי) הרבים פרצו המורדים לבתים וערכו בהם חיפוש מדוקדק, אם מצאו (דבר מה) התעללו (ביושביהם) על שהכחישו את הימצאותו ואם לא מצאו דבר ,ייסרו אותם בעיניים על שהסתירוהו בהצלחה כה רבה..."
"רבים המירו את רכושם באיפה אחת העשירים (באיפת) חיטים והעניים (באיפת) שעורים, ואחר כך הסתגרו בפינות בתיהם החבויות ביותר. מקצתם טרפו אחוזי בולמוס ואת גרעיני התבואה כמות שהם , יתרם אפו אותם ככל שהתירו להם זאת שעת הדחק והפחד. בשום בית לא נפרך שולחן...."

(יוסף בן מתיתיהו, תולדות מלחמת היהודים ברומאיים , ה' 924-928, תרגום ליזה אולמן)

הממצאים יוצגו בכנס מחקרי עיר דוד של מכון מג"לים שיתקיים ביום ה' הקרוב, 4/7. פרטים אודות הכנס ניתן לראות באתר www.cityofdavid.org.il