ילדי שכונת גילה מגלים את אתר העתיקות חורבת ארזה, שליד ביתם

ביוזמת רשות העתיקות ובי"ס אריאל

רשות העתיקות החלה לאחרונה בפעילות החושפת תלמידים בשכונת גילה למורשת המקומית ולאתר העתיקות חורבת ארזה, השוכן ממש ליד בית הספר אריאל (מוכר לתושבי שכונת גילה כ"גבעת חזני"). בפעילות משתתפים תלמידי שכבה ו' בבית הספר.

הפעילות כוללת מפגש עם ארכיאולוג, היכרות בכיתה עם החיים בעת העתיקה, והתנסות בעבודה ארכיאולוגית בשטח: קיום סקר ארכיאולוגי, חפירה, שילוט האתר, ניקויו ועוד.

אופי הממצאים באתר חורבת ארזה הוא חקלאי בעיקרו- בורות מים, מקווה טהרה גתות ליין, ועוד- ממצאים המעידים על כך שהיה חלק מהעורף החקלאי של ירושלים הקדומה.

לאחרונה התקיים מפגש ראשון, מוצלח בשטח, בו התלמידים ערכו היכרות עם האתר. הילדים התחלקו לפעילות בשתי "תחנות"- באחת מהן התקיים סקר של האתר בשיתוף החברה להגנת הטבע, ובשנייה החלו התלמידים בחשיפת גת לייצור יין. בהמשך מתוכננת פעילות נוספת בשיתוף עם ההורים.