מלגת אמיר דרורי לעובדי רשות העתיקות

 

אמיר דרורי


משפחתו של אמיר דרורי, מייסדה ומנהלה הראשון של רשות העתיקות החליטה להעמיד מלגת מחקר לזכרו של אמיר. המלגה מיועדת לעובדי רשות העתיקות שהם תלמידי מחקר לתואר מוסמך או דוקטורט באוניברסיטה העברית ועבודת המחקר לתואר נמצאת בשלב מתקדם.

 

במלגת אמיר דרורי לעובדי רשות העתיקות לשנת 2014 זכתה גב' דבי סנדהוז.
עבודתה של דבי סנדהוז ראם ממרחב ירושלים אשר מוגשת דרך האוניברסיטה העברית בנושא :
כרוניקה של נטישה: ארכיאולוגיה של משק הבית והשימוש של המרחב הדומסטי בתל אצטבה בשלהי התקופה ההלינסטית

 

במלגת אמיר דרורי לעובדי רשות העתיקות לשנת 2015 זכה מר מידד שור.

עבודתו של שור מידד ממרחב ירושלים אשר מוגשת דרך אוניברסיטת חיפה בנושא :
אפיון חומרי המליטה מהחפירות המחודשות של המסגד הקדום בטבריה

 

במלגת אמיר דרורי לעובדי רשות העתיקות לשנת 2016 זכה מר דוד יגר.

עבודתו של דוד יגר ממרחב ירושלים אשר מוגשת דרך האוניברסיטה העברית בנושא :
מיצדים ממלוכיים בירושלים מבחינה אדריכלית,היסטורית ומרחבית של הממצא הארכיאולוגי

 

במלגת אמיר דרורי לעובדי רשות העתיקות לשנת 2017 זכו מר בנימין סטורצ'ן ומר אורטל כלף.

עבודתו של בנימין סטורצ'ן ממרחב ירושלים אשר מוגשת דרך אוניברסיטת בר אילן בנושא :
בתי יוצר לנרות בית נטיף - ומשמעותן להבנת תעשיית הנרות בארץ ישראל, בתקופה הרומית המאוחרת
  
עבודתו של אורטל כלף ממרחב ירושלים אשר מוגשת דרך אוניברסיטת בר אילן בנושא:
ההתיישבות האיובית בירושלים, מבט מרחבת הכותל המערבי

 

במלגת אמיר דרורי לעובדי רשות העתיקות לשנת 2018 זכו גב' יעל אלף ומר חיים ממליה.
עבודתה של יעל אלף ממינהל השימור אשר מוגשת דרך אוניברסיטת בר אילן בנושא :
הערכת אתרים ארכיאולוגיים לצרכי שימור וניהול המורשת התרבותית, המקרה של בתי הכנסת העתיקים בצפון הארץ.
  
עבודתו של חיים ממליה ממרחב דרום אשר מוגשת דרך אוניברסיטת בן גוריון בנושא:
מחצבות ואבני הבנייה ששמשו להקמת ערי הנגב בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית- ניצנה, עבדת ורחובות