מנהל רשות העתיקות, שוקה דורפמן, מתריע כי עפ"י ממצאי סקר הנדסי שעשתה הרשות, נראה  "כי מצבו של הכותל המזרחי חמור ונמצא בסכנת התמוטטות במידה ולא תבוצענה פעולות ייצוב מידיות. חוות הדעת המקצועית של רשות העתיקות הועברה לגורמים המוסמכים".

בעקבות מידע שהתקבל ממשטרת ישראל, בדקה רשות העתיקות את מצבו ההנדסי של הקיר המזרחי באורוות שלמה (חלקו הדרומי של הכותל המזרחי של הר הבית). עיקרי ממצאי הבדיקה שבוצעה ע"י  עופר כהן, מהנדס רשות העתיקות, קובעות:
הכותל איננו יציב.
עבודות הפיתוח של הוואקף, ובעיקר יציקת פלטת הבטון ומעבר כלים מכאניים על  גג אורוות שלמה, מהווה בעיה מוחשית למבנה במצבו כיום.

התופעות של סדיקה והתפוררות חומרי מליטה ואבן מהוות אינדיקציה כי מצב הכותל מחמיר ואינו נשאר סטאטי.

מסקנות הדו"ח הן כי יש לנקוט בפעולות הבאות:
טיפול הנדסי מיידי לחיזוק ושימור הכותל המזרחי.
ביצוע מדידה מדויקת בתוך אורוות שלמה ויצירת תוכנית וחתכים מדויקים, כולל דרך הכותל הדרומי והמזרחי. 

ביצוע מוניטורינג למעקב אחר התפתחות הסדקים וזאת מהר ככל האפשר.
לאחר השלמת איסוף הנתונים יש לבצע ניתוח חוזר ליציבות הכותל המזרחי ושל מכלול אורוות שלמה כולו ולהחליט על המשך הדרך.

רשות העתיקות העבירה את עיקרי  הממצאים לגורמים המוסמכים. הרשות תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן בהתאם.

 

 

לראיון וקבלת פרטים נוספים – עופר כהן,  מהנדס שימור רשות העתיקות  064-284307

 

 

אסנת גואז, דוברת רשות העתיקות  064-284447