Israel Antiquities Authority
נגישות

פרויקט דלתא - שת"פ בינלאומי לשימור המורשת סביב אגן הים התיכון (4 נובמבר 2004)


פרוייקט דלתא - מערכת אזורית משולבת לפיתוח משאבי תרבות

אנו שמחים להזמינך ליום עיון חוויתי ומיוחד, פרי יוזמתו של האיחוד האירופאי, בנושא פרויקט דלתא - שיתוף פעולה בינלאומי בין כל הגופים העוסקים בשימור המורשת סביב אגן הים התיכון.

יום העיון - המאורגן על ידי רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרים, קרן קיימת לישראל, החברה הממשלתית לתיירות, רשות הטבע והגנים ומועצת הזיתים - יתקיים במרכז התרבות בגוש חלב ביום ה', 4.11.04, בין השעות 17:00-09:00.

 

פרויקט דלתא (DELTA Project) הוא מיזם הנערך במסגרת תכנית מורשת תרבותית באירופה ובמדינות הים התיכון (Euromed Heritage). מטרת תכניות אלו הינה ליצור דו שיח בין עמים ומדינות על רקע תרבותי. פרויקט דלתא מנסה ליצור מודל למערכת תרבותית אזורית (TCS), שבה ניתן לשמר, להעצים ולפתח את משאבי התרבות על ידי אינטגרציה של תרבות חומרית ולא חומרית, תשתיות, שירותים, וסקטורים יצרניים.

מושאי הפרויקט:

סביבה ונוף - שימור ופיתוח משאבי המורשת התרבותית

כלכלה - מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של המורשת התרבותית

חברה - חיזוק המודעות והרחבת מעגל המועסקים בעבודות הקשורות למורשת תרבותית

 

בפרויקט דלתא שותפים מוסדות מאיטליה, ספרד, צרפת, מרוקו, אלג'יר, ירדן, הרשות הפלסטינית וישראל, היוצרים יחד מודל במרחב תכנון מוגדר. בישראל - בה הוגדר הגליל העליון ההררי כמרחב התכנון המיועד - מובילה את הפרויקט רשות העתיקות, בשיתוף קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים הלאומיים, המועצה לשימור אתרים, החברה הממשלתית לתיירות, מנהלת לפיתוח תשתיות ותיירות צפת ועמותות תיירות נוספות.

 

התוצאות להן מצפים מובילי הפרויקט הן פיתוח כלים לאינטגרציה והעצמת המורשת התרבותית; אינוונטר של משאבי המורשת; התוויית תכניות אב לשימור ופיתוח משאבי התרבות באזור; יישום פרויקטים לשמור משאבי התרבות ופיתוחם; יצירת שותפויות בינ"ל ורשתות פעולה מקומיות במטרה לעודד תיירות תרבותית.

 

במהלך יום העיון יוצגו המסגרת הכללית של פרויקט דלתא, וכן דוגמאות לתכנון אזורי על פי המודל האירופאי, תכניות פעולה, תכניות בהרצה (פיילוטים) ועוד (מצ"ב תכנית מפורטת).

 

נשמח לראותך ביום העיון. הסעה מאורגנת תצא מחניון האוטובוסים ברכבת צפון (ארלוזורוב) בתל אביב בשעה 06:30. על מנת להבטיח את מקומך בהסעה יש להירשם מראש בטל. 04-6415073 (ענת).

 

אסנת גואז, דוברת רשות העתיקות, 052-4284447

שחר הרמלין, דובר המועצה לשימור אתרים, 052-3689651

 


מאמרים נוספים ...
להודעות