700 תלמידים, מ- 21 כיתות מביה"ס נווה שלום, חושפים  את שרידי העבר בחצר בית ספרם. באתר שרידים ארכיאולוגים החל מהתקופה הביזנטית, בהם מתקני מים ששימשו את תושבי האזור לצרכי היום יום ולצורכי  חקלאות.   
 
הפעילות החינוכית הנערכת ע"י מרכז ארכיאולוגי נגב של רשות העתיקות, נועדה לחזק את הזיקה בין ילדי העיר באר שבע למורשת העבר המקומית. התלמידים, מילדי גן החובה ועד לתלמידי כיתות ו', מתנסים בחפירות ארכיאולוגיות באתר העתיקות שבחצר בית הספר, לאחר שעברו מפגשים כיתתיים בהם התוודעו אל חיי העולם הקדום ולאחר שלמדו על עבודת הארכיאולוג. באתר מתנסים התלמידים בכל שלבי החפירה, לרבות מיון ושטיפת חרסים וכתיבת דוח מדעי סופי. הפעילות נערכת בהדרכת מדריכי רשות העתיקות ובפיקוח ארכיאולגי המחוז.
 
אורית אפללו, מנהלת מרכז ארכיאולוגי נגב מטעם רשות העתיקות, אומרת שמאחר שמדינת ישראל היא הצפופה בעולם באתרי עתיקות לא מפתיע שלבי"ס נווה שלום טמונים אוצרות העבר בחצר האחורית ממש. "זהו אומנם אוצר ארכיאולוגי אך הוא בעיקר אוצר ערכי וחינוכי" אמרה  והוסיפה  כי ביה"ס נווה שלום ראוי לשבח על שהוא משכיל לפתח בקרב תלמידיו מודעות לסביבה ולשמירה על מורשת העבר.