במהלך החודש האחרון בוצעו במתחם אורוות שלמה עבודות ייצוב נרחבות למניעת התמוטטות הכותל המזרחי. פעולות הייצוב כללו הקמת מערכות עוגנים ופעולות שימור דחופות, כגון מילוי משקים והחלפת אבנים בלויות.
 
להערכת מהנדס שימור רשות העתיקות, עופר כהן, הסכנה המיידית לקריסת הקיר המזרחי הוסרה. יחד עם זאת בטווח הקרוב יש חשיבות רבה להמשך בדיקה הנדסית – שימורית מקיפה של המתחם כולו ולהמשך ביצוע פעולות שימור.
 
מנהל רשות העתיקות העביר את עיקרי  הממצאים לגורמים המוסמכים והודיע כי הרשות תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן בהתאם.