בחפירות הצלה שערכה רשות העתיקות בבית צפפא בירושלים, לשם הנחת קו מים ע"י חברת הגיחון, נחשפו שרידיו של מקווה טהרה מימי הבית השני האופייני לירושלים וסביבתה.
 
המקווה בעל מדרגות חצובות בסלע - אשר הובילו אל אגן הטבילה. דופנותיו ורצפתו מטויחות טיח הידראולי. הירידה לחדר הטבילה נחלקה על ידי קיר-מחיצה היוצר מסלול ירידה ומסלול עלייה נפרדים זה מזה. הפרדה כזו, שיש לה הד במקורות עתיקים, אופיינית למקוואות בירושלים ובסביבתה.
בשכבת מפולת מעל הרצפה של המקווה נתגלו אבני בנייה מסותתות, לוחות ריצוף אבן וכלי חרס רבים.  מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות, אירנה זילברבוד, מסרה כי  על פי הטיפולוגיה והממצא הקראמי ניתן לייחס את המקווה  לתקופת בית שני.