Israel Antiquities Authority
נגישות

יישוב חשמונאי ומקווה "ירושלמי" נחשפים בסמוך למחלף בן שמן (‏‏07 דצמבר 2004)


בחפירות נחשפים שרידי יישוב חשמונאי (המאה ה- 1 לפנה"ס) ומקווה "ירושלמי" ענק. לדברי ד"ר דוד עמית מדובר במקווה טהרה שמאפייניו מעידים על התיישבות חשמונאית של משפחות ירושלמיות בסביבות גזר.
המקווה ה"ירושלמי" מבט מלמעלה
המקווה ה"ירושלמי" מבט מלמעלה
 
בחפירות רשות העתיקות המתבצעות לבקשת רכבת ישראל, לשם הנחת מסילת נתב"ג – מודיעין (לצד כביש מס' 1 ובסמוך למחלף בן שמן), נחשפו שרידי יישוב חשמונאי המתוארך למאה ה- 1 לפנה"ס. החפירות הנערכות במימון רכבת ישראל ע"י אורית סגל מרשות העתיקות, חשפו מכלול מבני מגורים בעלי מקוואות טהרה פרטיים ומקווה  גדול ממדים - המתאפיין בתכונות שהוכרו עד כה רק במקוואות מימי הבית השני בירושלים ובסביבתה הקרובה.  המקווה, שנפחו קרוב לחמישים מטרים מעוקבים (בערך פי מאה מהמידה המינימלית הנדרשת על פי ההלכה), היה ככל הנראה  מתקן טהרה ציבורי ששימש את הקהילה כולה. הוא נחצב  במדרון הדרומי מחוץ לישוב הכפרי, קלט מי גשמים שניגרו במדרון, ונראה כי נשמר כמקום טבילה חילופי למקרה שהבורות והמקוואות שבבתי היישוב התרוקנו, לאחר השימוש הממושך בהם בחודשי האביב והקיץ.
המקווה מבט מבפנים
המקווה מבט מבפנים
ד"ר דוד עמית מרשות העתיקות אומר כי "הקביעה כי מדובר במקווה ציבורי מתבססת הן על ממדי המקווה, והן על סידור הפרדה לשני פתחים  באמצעות אומנה חצובה, שהותקנה בכניסה לחדר הטבילה. כך נוצרו מסלול ירידה ומסלול עלייה נפרדים זה מזה". הפרדה כזו, שיש לה הד במקורות עתיקים, הייתה מוכרת עד היום בעיקר במקוואות בירושלים ובסביבתה הקרובה אשר תועדו ונחקרו בעבר בידי פרופ' רוני רייך מאוניברסיטת חיפה וד"ר דוד עמית מרשות העתיקות.  פרופ' רייך אף מצא כי בדוח של החפירות שנערכו בתל גזר בעשור הראשון של המאה שעברה מתואר מקווה עם הפרדה. רייך ייחס השפעה "ירושלמית" זו למשפחות כוהנים שהעביר השליט החשמונאי יוחנן הורקנוס מירושלים לגזר.
"המקווה מתל גזר נחשב עד כה לחריג ויחיד ביישובי השפלה, שבה נתגלו בשנים האחרונות עשרות מקוואות ללא סדרי הפרדה. התגלית החדשה של המקווה ה"ירושלמי" הענק מעידה על אפשרות שאף כאן, ביישוב שהוקם בימי החשמונאים בקרבת גזר, התיישבו משפחות ירושלמיות אשר הביאו איתן את מנהג ההפרדה, המעיד בפירוש על הקפדת יתר במעשה הטבילה וההיטהרות" הוסיף ד"ר עמית.

מאמרים נוספים ...
להודעות