Israel Antiquities Authority
נגישות

סוכל ניסיון הברחה של פריט ארכיאולגי נדיר מימי מרד בר-כוכבא (17 מאי 2005)


המשקולת מוסתרת בתוך הספר
המשקולת מוסתרת בתוך הספר
מפקחי רשות העתיקות חשפו ניסיון הברחה של פריט ארכיאולוגי נדיר מימי מרד בר-כוכבא. הפריט - משקולת עופרת מעוטרת הנושאת כתב עברי קדום - הוסלק בתוך ספר
 
שיתוף פעולה מודיעיני בין רשות העתיקות, רשות המכס ורשות הדואר – הביא לסיכול הברחה של משקולת עופרת נדירה מישראל לארה"ב (ניו-יורק). המשקולת  מימי מרד בר כוכבא (המאה ה-2 לספירה) מעוטרת בסממנים יהודים (כף תמר או מנורה).  על המשקולת מוטבעות אותיות עבריות הזהות בסגנונן ואופיין לכתב המופיע על מטבעות יהודים מימי המרד הראשון והשני כנגד הרומאים. הכתובת טרם פוענחה. ברשות העתיקות מעריכים כי מקורה של המשקולת בחפירה בלתי חוקית שבוצעה ע"י שודדי עתיקות, באחד מאתרי שפלת יהודה. עד היום ידועות בסה"כ עוד 4 משקולות מסוג זה. מדובר במשקולות מידה של מנה – מידת משקל מימי הבית השני – שבאמצעותה שקלו מטילי כסף וזהב.  שמו של שמעון בר כוכבא - נשיא ישראל – חרות על גבי המשקולות.
 
אנשי היחידה למניעת שוד עתיקות סיפרו כי נדהמו לגלות בין דפי הספר הגזור את העתיקה הנדירה, ומסרו כי זוהי הפעם הראשונה שמתגלה ניסיון הברחה של עתיקה בשיטה זו.  בעקבות החשיפה פתחו מפקחי רשות העתיקות בחקירה במהלכה בוצע  צו חיפוש בביתו של החשוד בהברחה - סוחר עתיקות לשעבר. מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות, אמיר גנור, אמר כי מדובר באדם הבקיא בחוק העתיקות שייעד את העתיקה לסוחר עתיקות אמריקאי ידוע. "החשוד ידע כי מדובר בפריט נדיר שרשות העתיקות לא תתיר להוציאו מגבולות הארץ בשל חשיבותו ההיסטורית והמדעית" הוסיף גנור.
 
במהלך ביצוע צו החיפוש בבית החשוד נחשפו ממצאים עתיקים נוספים ומסמכים שמהם עולה חשד לכאורה לביצוע עבירות דומות נוספות על חוק העתיקות.  לאור הממצאים מתכוונת רשות העתיקות לבקש מהשלטונות האמריקאים לאפשר לאנשי היחידה למניעת שוד עתיקות לנהל חקירה בארה"ב - במסגרתה ייחקר גם הסוחר האמריקאי.
 
רשות העתיקות העבירה את התיק לתביעה משפטית להכנת כתב אישום כנגד המבריח. מדובר בעבירה על חוק העתיקות – הוצאת עתיקות משטח  מדינת ישראל ללא היתר – עבירה שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וכן חשד להחזקת רכוש גנוב.

 


מאמרים נוספים ...
להודעות