לרגל יום ירושלים רשות העתיקות חושפת את ממצאי החפירות החדשות הנערכות במדרון המערבי של גיא הטירופיאון מול בריכת השילוח בירושלים.
באתר נחשף מכלל אדריכלי חצוב בצוק הסלע, הכולל סדרת חדרים המסודרים בקומות ומקווה טהרה - המתוארכים לימי הבית השני.
 
בחפירות רשות העתיקות הנערכות בשטח הנמצא בבעלות עמותת אלעד נחשפו מקווה טהרה ושרידים של חדרים המסודרים בקומות בצמוד למצוק הסלע. בנוסף התגלו בחפירות מטבע שקל מכסף, נדיר מסוגו, משנה ב' למרד הגדול וכלי חרס מימי הבית הראשון והשני.
 
מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, צביקה גרינהוט, אמר כי  "למרות ההשתמרות החלקית הקיימת באתר יש במה שנותר בכדי להעיד על עושר ופאר והוא מלמד על מעמדם הגבוה של התושבים שהתגוררו בו, ונותן בידינו מידע ביחס לצביון השכונה שהתקיימה באזור זה של העיר התחתונה".
 
מרשות העתיקות נמסר כי יש בחפירה זו תוספת חשובה ביחס להבנת התכנון העירוני של ירושלים בעיר התחתונה ועל הקשר המרחבי/נופי הקיים בין בריכת השילוח מימי הבית השני, רחוב העמודים והרחבה המובילים אליה, ושכונת המגורים הצופה אל הבריכה והרחוב ממערב.