בצמוד לחומה ומתחת לגרם המדרגות של בריכת השילוח שמימי בית שני, נחשפים קטעים בשלב קדום של בריכת השילוח, ככל הנראה מימי הבית הראשון, הנזכרת בספר נחמיה ( ג' 15 ): "ואת חומת בריכת השלח לגן –המלך ועד המעלות היורדות מעיר דוד". החפירות נערכות בגן לאומי עיר דוד, בראשות אלי שוקרון מרשות העתיקות ופרופ' רוני רייך מאונ' חיפה, במימון עמותת אלעד ובחסות פמ"י.

בהמשך לחפירות הנערכות בבריכת השילוח מימי הבית השני, נחשף קטע  מקרקעית הבריכה, וכן קו הסכר והביצור הסוגר את הבריכה ומצוי מתחת למדרגות הבריכה מימי הבית השני. כאמור, על פי שיכובו ואופיו דומה שמדובר בבריכה, בקו הסכר ובביצור מימי הבית הראשון.  בנוסף, נתגלה אופן הבנייה הקונסטרוקטיבי של מדרגות הבריכה מימי הבית השני; גרם המדרגות המזרחי מושתת על גבי קמרון מטויח האופייני לימי הבית השני. במדרגות היורדות לבריכה נחשפו שתי שכבות: העליונה – ריצוף אבן והתחתונה – שכבת טיח. בין המדרגות לבין מצוק הסלע של הקצה הדרומי של שלוחת עיר דוד נתגלתה אמת המים מימי הבית השני. בחלק המרכזי העליון של גרם המדרגות הצפוני של הבריכה, נחשפת בריכה קטנה, שאמת המים עוברת דרכה. כן נחשפת באזור זה מערכת מורכבת של תעלות ניקוז, חלקן קדומות יותר לימי הבית השני.
 
מצפון מערב לבריכה נחשף חלק מהרחבה מימי הבית השני, המובילה אל הבריכה ומחברת בין הרחוב שנחשף בעבר על ידי בליס ודיקי לבין הבריכה. המעבר אל הרחבה הוא באמצעות סטיו ממנו נשתמרו מספר עמודים שעל אחד מהם חרותה כתובת. הרחבה מרוצפת בלוחות אבן מרשימים, הדומים לריצוף הרחוב העובר ממערב לכותל המערבי של הר הבית ובצמוד לו. בריצוף נתגלה פתח ניקוז דמוי פרח תלתני.